Kategorie: Důležité informace

25. narozeniny Euroškoly

V roce 1992 usedlo do lavic první soukromé střední školy v České Lípě devatenáct žáků. Od té doby se mnohé změnilo. Z původních prostor v ulicích Mariánská, Bendlova, Hálkova, Havlíčkova a ulici 28. října, kde jsme pobývali prvních šest let, jsme se v roce 1998 přestěhovali na Slovanku a v ulici Železničářská našli nový domov. My jsme získali střechu nad...

INTERAKTIVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Jako již tradičně Vás zveme na INTERAKTIVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Můžete se těšit na spousty aktivit spojených se studiem na naší škole 🙂 Z organizačních důvodů prosíme o upřesnění termínu návštěvy na tel. čísle 724 319 040, 601 360 608, popřípadě na email: hostinska@eso-cl.cz.      

ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ EUROŠKOLY Česká Lípa

TERMÍN:         STŘEDA 6. 9. –  PÁTEK 8. 9. 2017                         odjezd: středa 6. 9. 8:00 h                 – autobusem od budovy Euroškoly                         příjezd: pátek 8. 9. okolo 12:00 h     – autobusem k budově Euroškoly   MÍSTO:           CHATA LUŽ HORNÍ SVĚTLÁ (LUŽICKÉ HORY)   CENA:             850 Kč           v ceně je zahrnuto: 2x plná penze včetně pitného režimu...

Přijímací řízení 2017/2018 – 2. kolo

Přijímací řízení se koná podle § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o podávání přihlášek a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Dne 18. 5. 2017 ředitelka Euroškoly Česká...

Termín zkoušek profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu

Dne 29. května 2017 budou od 7:45 hod. na Euroškole Česká Lípa střední odborné škole s.r.o. probíhat zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N). Zkoušky se konají na základě udělení autorizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, č. j. 17925/2014-94 ze dne 5. 6. 2014. Podrobnější informace ke zkouškám Vám sdělíme na tel. číslech: +420 601...

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2017/2018

pořadí přijatých uchazečů MR pořadí přijatých uchazečů HCR pořadí přijatých uchazečů BS

OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA DNE 3. KVĚTNA 2017

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2001 Sb., školského zákona ředitelské volno žákům 1. – 3. ročníků maturitního studia dne 3. května 2017. Žáci nastoupí do školy opět ve čtvrtek 4. května 2017. Odůvodnění: Důvodem udělení ředitelského volna je konání společné části maturitní zkoušky – didaktický test z CJL – a...

Mgr. Marie Kuncová (31. 8. 1948 – 13. 4. 2017)

Vystudovala obor němčina a tělesná výchova na UK v Praze Od roku 1993 pracovala jako zástupkyně ředitelky, od roku 1998 byla ředitelkou Euroškoly Česká Lípa. Do dějin školy se zapíše jako šéfová, která měla nesmírný cit pro výběr svých spolupracovníků, se kterými se jí podařilo vybudovat moderní školu, jež se pod jejím vedením úspěšně etablovala...

„Sedmnáctiletý milovník fitka“ může mít pleš a vážit 120 kilo

Téměř žádný teenager – nejen Euroškoly – si nedokáže představit život bez komunikace v internetovém prostoru. Zjišťuje, co se kde děje i sám ostatní informuje, posílá fotky. Vše by bylo v pořádku a fajn, kdyby neexistovali lidé, kteří tyto informace chtějí zneužít, lidem ublížit. Dne 28. února 2017 uspořádaly komisařky Služby kriminální policie a vyšetřování v České...

Moji vítězové :)

Soutěže v cizích jazycích by měly v žácích probouzet touhu prodat to, co umí, poměřit si síly se svými vrstevníky. Ne vždy je tomu tak. Včera se Daniel Luka Henninger a Míša Martinová zúčastnili krajského kola soutěže v němčině. Prošli oběma částmi soutěže – poslechem s porozuměním i ústní zkouškou. Krátce před vyhlášením výsledků jim porota sdělila, že: Jejich...