FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

na střední škole EUROŠKOLA ČESKÁ LÍPA

Podání přihlášek pro školní rok 2017/2018 do 1. 3. 2017.

Zápisový lístek obdrží v ZŠ do 15. 3. 2017.

STÁLE PŘIJÍMÁME ŽÁKY

do 1. ročníku čtyřletého studia

MOŽNOST PŘESTUPU

z jiné střední školy

 

 

Jak odeslat přihlášku ke studiu

  • 1

    Doručit osobně na adresu školy včetně zmíněných dokumentů.

  • 2

    Odeslat na adresu školy včetně zmíněných dokumentů.

Formulář pro zájemce o studium

vyplní uchazeč nebo jeho zákonný zástupce

pozn. V případě zájmu o studium na naší škole vyplňte formulář níže. Budeme Vás kontaktovat s dalšími informacemi.

Poznámka: Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Poznámka: Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

  • kopie vysvědčení z osmého a devátého ročníku základní školy,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (netýká se profilace MARKETING A REKLAMA),
  • případně rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu,
  • cizí státní příslušník s dlouhodobým pobytem přiloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění.