DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

POUZE na Euroškole v České Lípě

od školního roku 2017/2018

Ke dni 30. 8. 2017 je kapacita zcela naplněna, další přihlášky již nepřijímáme!

DVOULETÉ!!! Dálkové nástavbové studium "Podnikání" ukončené maturitní zkouškou.

Dálkové nástavbové studium je založeno na systému konzultací: v průběhu školního roku pravidelně jeden den v týdnu (VŽDY úterý) cca 7 vyučovacích hodin (od 12:45 do 19:00 h). Počet konzultačních hodin je 205 -210 VH ročně.

Další kolo přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek

Vzhledem k tomu, že po prvním kole přijímacího řízení nebyla naplněna kapacita oboru vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání, dvouletá dálková nástavbová forma vzdělávání, vyhlašuje ředitelka školy další kolo přijímacího řízení.

Kapacita: 50 uchazečů

Kritéria pro přijetí:

 1. hodnocení na vysvědčení z posledního ročníku předchozího vzdělávání
 2. pohovor se zájemcem o studium

Termín podání přihlášky do: 31.8.2017

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • Proč studovat?

  Lidé s výučním listem mohou při pročítání pracovních inzerátů propadat skepsi. Mnoho zaměstnavatelů totiž požaduje minimálně maturitu. Přihlásit se k dálkovému studiu můžete v jakémkoliv věku a maturita při práci se dá zvládnout! Studium Vám umožní rozšířit a doplnit si všeobecné a odborné vědomosti pro činnosti zaměřené na ekonomiku, obchod, nebo pro samostatné podnikání.
 • Jak dlouho dálkové maturitní studium trvá?

  Dálkové nástavbové studium trvá dva roky. Je určeno pro zájemce, kteří mají výuční list a chtějí si rozšířit a doplnit vzdělání.
 • Kolik času mi studium zabere?

  Konzultace probíhají každé úterý od 12:45 – 19:00 hodin. Předpokládá se však, že se studiu budete věnovat také samostatně ve svém volnu.
 • Kolik maturita při práci stojí?

  Školné činí 12 000 Kč/kalendářní rok, je možnost zažádat o měsíční splátku školného ve výši 1 000 Kč. V případě, že školu navštěvují sourozenci, manželé, registrovaní partneři, rodiče a děti, mají nárok na slevu školného ve výši 20% po dobu souběhu studia.
 • Jak a do kdy se mám přihlásit?

  Do 1. 3. 2017 se odevzdávají přihlášky do 1. kola. Přihlášku lze zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu: Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o., Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa. K přihlášce je potřeba přiložit kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pokud bylo k výučnímu listu vydáno). Po 1. 3. 2017 je možné podat přihlášku do 2. nebo dalších kol přijímacího řízení až do naplnění kapacity.
 • Konají se přijímací zkoušky?

  ANO, ale POUZE v rámci 1. kola se konají jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT 12. a 19. 4. 2017, náhradní termín 11. a 12. 5. 2017. Výsledky z ČJ a MAT zveřejní CERMAT a následně ředitelka školy 28. 4. 2017. Pokud v 1. kole nenaplníme kapacitu 30 uchazečů, bude bezprostředně po 1. 3. 2017 vypsáno 2. kolo a následně další BEZ KONÁNÍ jednotných přijímacích zkoušek z ČJ a MAT, až do naplnění kapacity. Uchazeči přihlášeni v rámci 2. kola budou přijati po skončení 1. kola, tedy v květnu 2017.
 • Budu muset dělat státní maturitu?

  ANO. Státní maturita zahrnuje zkoušku z českého jazyka a volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. Doporučujeme vstupní znalost cizího jazyka na úrovni A2! Kromě toho škola stanovuje takzvanou profilovou část maturity z odborných předmětů: ekonomika, účetnictví, praktická zkouška z odborných předmětů
 • Jaká kritéria musím splnit pro přijetí?

  1) výsledky jednotných přijímacích zkoušek (pokud je uchazeč o studium konal) 2) hodnocení na vysvědčení z posledního ročníku předchozího vzdělávání
 • Jaké podmínky musím splnit pro přijetí ke studiu?

  1) vyučení ve tříletém učebním oboru, ukončené výučním listem 2) podání přihlášky, doložení kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pokud bylo k výučnímu listu vydáno) 3) podepsání smlouvy o studiu 4) zaplacení školného (splátky) do 14 dnů od podpisu smlouvy
 • Bude mi 50 let. Vyplatí se mi vůbec ještě studovat?

  Pokud máte kvůli nedostatečnému vzdělání problém sehnat práci, tak rozhodně ANO!!! Mnozí zaměstnavatelé navíc ocení, že jste se ke studiu i ve Vašem věku odhodlali a udělali něco pro to, abyste se přizpůsobili novým požadavkům trhu práce. Díky studiu si rozšíříte obzory a poznáte nové lidi. Zmínka o maturitě také podstatně vylepší váš životopis.

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech 601 360 608 a 602 459 011, na e-mailové adrese: kasparova@eso-cl.cz, při osobní návštěvě školy nebo můžete vyplnit kontaktní formulář níže.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ