PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A MATURITY: JAK TO LETOS BUDE?

23.3. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy a maturita.

„Pokud návrh dnes (23. 3. 2020) schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. 

Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Hlavní informace:

  • jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění žákům vrátit se osobně do škol
  • konkrétní termín, který bude letos jen jeden, stanoví MŠMT
  • obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelkou školy
  • stále platí, že by jednotná přijímací zkouška proběhla z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

Návrh MŠMT – zjednodušená podoba maturitní zkoušky:

  • termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.
  • maturitní zkoušky by proběhly nejdříve 21 dní po znovuotevření středních škol
  • didaktické testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT
  • ze společné části maturity je vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka

Ministr školství Robert Plaga: „U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok.

!!! Pokud nebude k 1. červnu 2020 školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.

Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.