EUROPASS

Dodatek k osvědčení:

získají úspěšní absolventi školy

Tato část standardizovaného systému prezentace dokladů o vzdělání umožňuje větší flexibilitu při studiu a pracovním životě v zemích EU.

EUROPASS - MOBILITY

Dokument, který získávají žáci školy, kteří vycestovali na pracovní stáž do některé z evropských zemí za účelem získávání pracovních zkušeností.