Obecné informace

Pro studenty denního studia Euroškoly Česká Lípa  a zaměstnance vyučující na této škole výpočetní techniku (předměty Informační technologie, Programové a technické vybavení, Práce s počítačem), jsou k dispozici zdarma licence vybraných produktů Microsoftu v různých jazykových mutacích.

Prostřednictvím online systému ELMS si mohou studenti a zaměstnanci stáhnout jednotlivé produkty včetně příslušných produktových, resp. aktivačních, klíčů. Systém ELMS vydané klíče nejen rozesílá, ale také spravuje pro jejich opětovné použití.

Software může být použit pro studijní, výukové, výzkumné a osobní účely. Software není možné používat pro komerční účely!

Členská organizace

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.
Železničářská 2232
470 01  Česká Lípa

Administrátor programu

Mgr. Karel Heller (heller@eso-cl.cz)

SW náležející do programu

Kompletní seznam programů najdete na stránkách programu.

Pravidla pro používání software

Co je přípustné

 • Nástroje a technologie poskytované v rámci programu DreamSpark mohou být používány pouze pro výuku a nekomerční výzkum. Definice výukového a výzkumného používání jsou uvedeny níže.
 • Studenti, kteří se účastní alespoň jednoho kurzu na členském pracovišti, mohou instalovat software do svých osobních počítačů.
 • Členové akademického sboru pracoviště a zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na správě systémů a poskytování podpory k softwaru DreamSpark, mohou instalovat software do svých osobních počítačů.
 • Systém Microsoft Windows může být instalován pouze pro podporu používání jiného softwaru a technologií Dreamspark (například sady Microsoft Visual Studio .NET) pro potřeby výuky nebo výzkumu.
 • K programu DreamSpark se může připojit více akademických pracovišť v rámci instituce, pokud každé z nich splňuje kvalifikační požadavky.
 • Pověřený správce programu musí být zaměstnancem členského pracoviště a odpovídá za správu, řízení a dodržování pravidel stanovených smlouvou MSDN EULA (End-User License Agreement) a doplňkem MSDN AA License Amendment.
 • Každá kopie softwaru musí být věrná a úplná a musí obsahovat všechny doložky o autorských právech a ochranných známkách. Veškerý zpřístupněný software musí obsahovat všechny soubory z disků CD.
 • Správce programu musí schválit každý přístup k členské oblasti na webu DreamSpark ze strany jiných členů akademického sboru pracoviště.
 • Pokud se pracoviště rozhodne neobnovit členství v DreamSpark, může nadále používat software nainstalovaný před ukončením členství, a to pro zde uvedené účely. Software však nesmí být nadále zpřístupňován studentům, zaměstnancům a členům akademického sboru ani nesmí být instalován do nových počítačů pracoviště.

Co je nepřípustné

 • Software, který je součástí programu, nesmí být použit pro infrastrukturní účely, ať již v učebně, laboratoři nebo administrativě. Musí přímo podporovat výuku nebo výzkum zahrnující nástroje a technologie DreamSpark.
 • Studenti, kteří se účastní aktivit na členském pracovišti, ale neúčastní se kurzů hodnocených kredity nebo certifikátem, nejsou oprávněni instalovat software DreamSpark do svých osobních počítačů.
 • Zaměstnanci, kteří se přímo nepodílejí na správě systémů související s DreamSpark (například sekretářky a administrativní asistenti), nesmí instalovat software DreamSpark do svých osobních počítačů.
 • Systém Windows XP / Vista / 7 / 8 nesmí být používán jen jako terminál pro přístup k unixovému serveru (Telnet). Systém Windows Server nesmí být používán k hostování e-mailového serveru, a to ani tehdy, když byl e-mailový software zakoupen samostatně.
 • Software, který je součástí programu, nesmí být sdílen s nečlenskými pracovišti. Může však být instalován ve sdílených laboratořích, pokud je studenti z členského pracoviště pravidelně využívají.
 • Pověřeným správcem programu pro členské pracoviště nesmí být učitelský asistent ani student. Asistenti a studenti však mohou správci pomáhat při správě programu.
 • Software poskytovaný v rámci programu DreamSpark nesmí být prodáván, pronajímán ani převeden na jiný subjekt (včetně smluvních partnerů, konzultantů, jiných firem a zaměstnanců jiných pracovišť). To se týká i subjektů pracujících na společných výzkumných projektech.
 • Správce programu nesmí umožnit jiným členům akademického sboru, aby na webu DreamSpark podávali žádosti o další kódy Product Key.
 • Studenti, zaměstnanci a členové akademického sboru nesmí po ukončení členství v programu stahovat ani přebírat software DreamSpark.

Chci se zaregistrovat

K zaregistrování do programu DreamSpark je potřeba vyplnit Smlouvu o studentském používání a odevzdat ji v kabinetě výpočetní techniky (dveře č. 313).

Smlouvu můžete získat buď ve formátu PDF zasláním žádosti na e-mail administrátora programu nebo si žádost můžete stáhnout ze stránek školy nebo v „papírové“ podobě v kabinetě výpočetní techniky (dveře č. 313).

K otevření souboru v PDF budete potřebovat např. Adobe Reader nebo Foxit Reader.

Podpisem smlouvy souhlasíte s dodržováním podmínek definovaných v dokumentu Terms of Use and Privacy Policy.

Před podpisem smlouvy si výše uvedené dokumenty prostudujte.

Údaje ve smlouvě vyplňte čitelně!

Zkontrolujte, zda jste správně napsali e-mailovou adresu a zda Vaše e-mailová schránka není plná!

Po doručení smlouvy administrátorovi programu obdržíte do 5 pracovních dnů na e-mail (uvedený ve smlouvě) přístupové informace. Pokud se tak nestane, zkontrolujte složku SPAM a případně kontaktujte administrátora programu.

V případě potřeby můžete použít nápovědu, kterou najdete na stránkách programu nebo se můžete obrátit na administrátora programu.