Poznej tváře oboru Bezpečnostní služby

KUBA ZDYCHYNEC

"Zdychy" jak ho oslovují spolužáci, na sebe upozornil už v 1. ročníku poctivým přístupem ke studiu a spolehlivostí, díky níž má důvěru učitelů i spolužáků. Jakub se pyšní nejen svými studijními výsledky, ale je také znamenitý střelec.

Právě zbraně jsou jeho srdcovou záležitostí. Dokáže o nich poutavě přednášet a rovněž s nimi excelentně zacházet. Svou první zbraň – vzduchovou pušku Slavia 630 – dostal od svého tatínka. Společně s ním také chodil na střelnici a zdokonaloval se ve střelbě z malorážky. Následovaly stále silnější ráže a díky tréninku a disciplíně jemu vlastní mohl své dovednosti předvést v říjnu 2019 při II. ročníku soutěže STUDENTSKÁ STŘELA pořádané Krajským ředitelstvím Policie České republiky. Střelecké klání v disciplínách "Služební pistole" a Samopal vz. 58" s přehledem ovládl a následně se umístil na stupni nejvyšším.

Jakub však neusnul na vavřínech a nadále jako tzv. „pistolař“ trénuje sportovní a obrannou střelbu. Drží se filozofie, že zbraň sama je pouhým nástrojem. Teprve člověk rozhodne o jejím využití.

Po úspěšném absolvování střední školy by chtěl studovat na Univerzitě obrany v Brně a stát se příslušníkem Armády České republiky.

JAKUB VOREL

absolvent

Bezpečnostní služby

Pokud bych měl své 4 roky na Euroškole popsat několik slovy, jsou to slova jako: ZÁBAVA, PŘÁTELÉ a NEZAPOMENUTELNÁ ČÁST ŽIVOTA.

Euroškola mě na práci u Policie ČR připravila velmi dobře. Jsem schopný porozumět důležitým vědním oborům, které jsou při mé práci velmi potřebné. Mezi tyto obory patří zejména právo a kriminalistika. Tudíž dva předměty, které se na Euroškole učí ve velmi dobrém měřítku.

Absolventi oboru Bezpečnostní služby mají, dle mého názoru, velmi dobré uplatnění. Příslušníků PČR je velmi málo a absolventi Euroškoly jsou velmi vítáni, jelikož patří k zájemcům, kteří už na počátku služebního poměru mají povědomí o policejní práci.

Zájemcům o obor BS bych rád vzkázal: „Pokud máš sen, který se týká pomoci lidem, bránění vlasti či lidských práv nebo prostě dumáš nad policejními postupy, či nad tím, jak se mohl trestný čin nebo přestupek stát, tak je pro tebe studium oboru BS a následné pokračování k PČR velmi dobrý start.“

ABIGAIL TITĚROVÁ

Ke studiu na Euroškole mě motivoval především obor Bezpečnostní služby, kde je možná praxe u Policie ČR a dalších složek integrovaného záchranného sboru. Už jako 6leté děvče jsem toužila být policistkou. Na té práci se mi líbí to, že pomáháte lidem. Když jdete na službu, nikdy nevíte, co vás čeká. Zároveň máte široký výběr pozic a možností, kde se uplatnit.

Na Euroškole oceňuji to, jaký přístup má vedení školy k žákům. Můžete se svěřit komukoliv z personálu školy a on vám poradí, pokud to bude v jeho silách. Oceňuji to, že zde učí profesionálové. Je lepší a snazší pro pochopení, když vám předmět mimořádné události vysvětluje hasič než člověk, který to jen studuje. To samé platí i pro předměty kriminalistika nebo trestně právní jednání. Ráda jsem i za to, že nemusím dojíždět daleko, protože školy s tímto zaměřením jsou většinou „z ruky“.

Mou největší zkušeností bylo, když jsem mohla – v rámci odborné praxe – poznat, jak funguje Policie ČR. Zjistila jsem, že práce, kterou běžní lidé nevidí, je důležitou součástí práce, kterou lidé vnímají.

Pokud vše klapne tak, jak má, a úspěšně složím fyzické a psychické testy, doufám, že mé kroky povedou právě k Policii ČR. Tam bych ráda pracovala na oddělení dopravní policie. Pevně věřím a doufám, že mi tento životní sen vyjde, protože mé motto je: „Když něco chceš, tak si za tím jdi a dokážeš to.“

DOMINIK KRÁL

absolvent

Bezpečnostní služby

„Můžu se vrátit?” – Tak bych třemi slovy shrnul své 4 roky na Euroškole. O práci u Policie ČR jsem nejprve zájem neměl. Ale díky skvělým učitelům, hlavně policistům ve služebním poměru, kteří své znalosti „z ulice” uměli prodat, mě myšlenka práce u policie zaujala. Díky jejich bohatým zkušenostem, radám a výuce jsem si toho z Euroškoly do své dosavadní kariéry u PČR dost odnesl. 

Absolventi oboru Bezpečnostní služby mají, podle mě, v každém ohledu dobré uplatnění. Těm, kteří doposud váhají nad oborem BS bych rád vzkázal: Neváhej! Učitelé a praxe ti toho dají mnohem víc než knížky.

Ať už se rozhoduješ pro budoucí povolání v rámci IZS nebo mimo něj, pak je obor Bezpečnostní služby dobrou cestou k začátku kariéry.

KUBA URBAN

absolvent

Když jsem si v deváté třídě základní školy vybíral, kam budou směřovat mé další kroky, padla volba na Euroškolu. Líbil se mi tehdy nový obor Bezpečnostní služby, ve kterém jsem viděl nádech adrenalinu. Chtěl jsem se totiž v budoucnu dostat k ozbrojeným silám ČR a z mého pohledu mi právě Euroškola mohla nabídnout to, co jsem hledal. Přehled a kvalitní vzdělání.

Čtyři roky studia utekly jako voda a musím říct, že Euroškola vám nabídne super prostor pro seberozvoj, což je z mého pohledu velice důležité. Mohl jsem se totiž souběžně se školou věnovat i svému koníčku, kterým je posilování. Aktuálně jsem voják z povolání a současně studuji 5. ročník vysoké školy na Univerzitě obrany v oboru vojenská logistika. Občas si zazávodím i na nějaké té kulturistické soutěži.

Deváťákům bych Euroškolu určitě doporučil. Je to totiž škola se super přístupem k žákům.
Současným studentům přeju, ať si tu svou střední užijí a bez problému zvládnou maturitu.