BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

"Čím těžší boj, tím úžasnější triumf!"

Charakteristika oboru a uplatnění žáků

PROČ STUDOVAT BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY?

Uplatnění najdeš třeba u policie, hasičů, v armádě, ve státní správě, ale i mimo ni – neuvážeš se tak jen pro jedno povolání, ale budeš mít spoustu možností, co po škole dělat!

Čekají tě odborné předměty jako je právo, kriminalistika, sebeobrana, mimořádné události či ekonomika.

Teoretická výuka je úzce propojená s praxí – odborným exkurzím, praxi u policie a hasičů a střelnici v Manušicích se nevyhneš.

 

JE TENHLE OBOR PRO TEBE?

Vždy tě lákala práce u policie, ale i tak chceš mít více možností – kdo ví, jak to bude za 4 roky vypadat? Chceš proto získat dobrý základ pro práci u policie, armády i hasičů, ale chceš mít jistotu, že najdeš uplatnění i jinde. Sportování tě baví, trocha toho adrenalinu tě nerozhází, chceš se naučit pracovat v týmu a zajímají tě předměty, jako je trestně právní jednání, mimořádné události, kriminalistika či ekonomika. Pokud jsi to ty, tenhle obor je přímo pro tebe.

 

JAKÉ BUDEŠ MÍT UPLATNĚNÍ?

S tímhle oborem se uplatníš skoro kdekoliv. Můžeš jít budovat kariéru ke státní či městské policii, nastoupit do armády, pracovat ve vězeňské službě, můžeš se stát záchranářem, hasičem či kriminalistou. Budeš skvěle připraven pro všechny administrativní úkony, takže můžeš jít pracovat třeba i do státní správy. A pokud tě to přestane bavit, staň se třeba účetním nebo pokračuj na vysokou školu. Otevírá se před tebou Univerzita obrany, Policejní akademie, právo nebo jakákoliv škola ekonomického směru.

Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi přihlásit na vysokou školu.

AKTIVITY, KURZY, ODBORNÁ PRAXE, CERTIFIKÁTY

 • kurz přežití v terénu (topografie, horolezectví, zdravověda)
 • kurz sebeobrany
 • kurz střelby a taktiky policejního zásahu
 • lyžařský kurz
 • vodácký kurz
 • zážitkové dny s Policií ČR
 • autoškola
 • odborné praxe v Londýně
 • odborné praxe u Policie ČR, MP, HZS LK
 • odborné praxe ve firmě
 • Europass-Mobilita
 • praktická výuka na Stanici Báňské záchranné služby Hamr na Jezeře

SOCIÁLNÍ PARTNEŘI OBORU

Bezpečností služby

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Bezpečností služby

Městská policie Česká Lípa

Bezpečností služby

Policie ČR

Bezpečností služby

Sport Relax Znamenáček

Nezbytný je dobrý zdravotní stav uchazeče o studium.

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT

 • 1
  Vyplnit a odeslat přihlášku on-line, zaslat poštou nebo doručit osobně nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku.
 • 2
  Nechat si potvrdit lékařem zdravotní způsobilost ke vzdělávání a předat Euroškole současně s přihláškou a kopií vysvědčení z 8. a 9. třídy.
 • 3
  Podepsat smlouvu o studiu (zákonní zástupci) v den přijímacího řízení, ve smlouvě jsou stanoveny základní povinnosti žáka školy.
 • 4
  Doručit škole zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
 • 5
  Uhradit školné.
 • 6
  Cizí státní příslušník s dlouhodobým pobytem přiloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka pohovorem.

ŠKOLNÉ

 • Školné pro školní rok je 15 000 Kč.
 • Školné bude třeba uhradit dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i v měsíčních splátkách).
 • V případě, že školu navštěvují sourozenci, rodiče a děti mají nárok na slevu ve výši 20 % po dobu souběhu studia.

DOMOV MLÁDEŽE

Nachází se asi 10 minut pěší chůze od budovy Euroškoly v klidné části města nedaleko centra.

Více informací naleznete na: https://www.sps-cl.cz/dm/index.html

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

MATURITA

 • Ekonomika
  ústní zkouška
 • Bezpečnostně právní činnosti
  ústní zkouška z předmětů MIU, KRI, TPJ
 • Praktická zkouška z odborných předmětů
  písemná maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí, praktická zkouška, písemná zkouška

Hodnocení praktické maturitní zkoušky je popsáno v Klasifikačním řádu, který je součástí Školního řádu.