HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

"Cestuj a poznávej svět gastronomie!"

Charakteristika oboru a uplatnění žáků

Absolvent se uplatní jako vedoucí gastronomických středisek, pracovník středního a TOP managementu hotelu, pracovník cestovní kanceláře a informačního centra, stevard/ka, obchodní zástupce, odborný pracovník středisek památkové péče a samostatný podnikatel v hotelnictví a pohostinství, dále pak ve státní správě.

Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle volí obory skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus nebo ekonomické obory.

ODBORNÁ PRAXE A ZAHRANIČNÍ STÁŽE

 • odborné praxe na Pražském hradě ve spolupráci s TOP HOTELEM Praha****
 • odborné praxe v TOP HOTELU Praha****
 • odborná praxe v hotelích Parkhotel**** Nový Bor a Golfhotel**** Mariánské Lázně
 • odborná praxe ve spolupráci s cestovní agenturou PALMA TOUR
 • zahraniční stáže v jižním Braniborsku a Sasku
 • zahraniční stáže v hotelu Maximilian Quellness- und Golfhotel***** v Bavorsku
 • zahraniční stáže ve Španělsku – Málaga, Valencie
 • odborné praxe v Itálii - Caorle

10 DŮVODŮ PROČ VYJET NA STÁŽ

 • 1
  získáte praxi v zahraniční firmě + Europass Mobility
 • 2
  zlepšíte své jazykové znalosti a odborné dovednosti
 • 3
  zažijete dlouhodobý pobyt v cizí zemi, nejen jako turista
 • 4
  poznáte novou kulturu, zvyky a tradice navštívené země
 • 5
  uvidíte svět v širších souvislostech
 • 6
  zdokonalíte své osobní schopnosti jako je komunikace, týmová práce, samostatnost, zodpovědnost za odvedenou práci, kreativita, …
 • 7
  obohatíte své CV a budete mít lepší možnost uplatnit se na trhu práce
 • 8
  získáte nové přátele a kontakty v zahraničí
 • 9
  budete mít spoustu zážitků, na které se nezapomíná
 • 10
  vyděláte si

PRAXE NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Ve spolupráci s TOP HOTELEM Praha, Art Hotel & Congress Center se žáci oboru HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH účastní prestižních akcí v reprezentativních prostorách Pražského hradu (Španělský sál, Rothmayerův sál, Rudolfova galerie, Letohrádek královny Anny).

 Jakých akcí jsme se již zúčastnili?

 • slavnostního rautu při příležitosti třetího roku mandátu prezidenta České republiky
 • předávání mezinárodních cen TREBBIA
 • slavnostního zahájení výstavního projektu 700 let Karla IV.
 • slavnostního cateringu v prostorách Letohrádku královny Anny

 

AKTIVITY A ODBORNÉ KURZY

 • tematické exkurze
 • poznávací zájezdy po České republice a do zahraničí
 • lyžařský kurz
 • vodácký kurz
 • turistický kurz
 • průvodce cestovního ruchu
 • barmanský kurz
 • carvingový kurz
 • odborné semináře

CERTIFIKÁTY

 • Europass - Mobilita
 • Europass - dodatek k osvědčení
 • hodnocení provozoven
 • angličtina - PET, FCE, Scate
 • finanční gramotnost a účetnictví

 

SOCIÁLNÍ PARTNEŘI OBORU

Hotel Morris - síť luxusních hotelů

TOP HOTEL PRAHA**** - art hotel a největší kongresový hotel v Evropě

Cestovní kancelář SBV Trading, Česká Lípa

NorthCom s.r.o. - zaměření na evropské projekty ERASMUS

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT

 • 1
  Vyplnit a odeslat přihlášku on-line, zaslat poštou nebo doručit osobně nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku.
 • 2
  Nechat si potvrdit lékařem zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a předat Euroškole současně s přihláškou a kopií vysvědčení z 8. a 9. třídy.
 • 3
  Podepsat smlouvu o studiu (zákonní zástupci) v den přijímacího řízení, ve smlouvě jsou stanoveny základní povinnosti žáka školy.
 • 4
  Doručit škole zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
 • 5
  Uhradit školné.
 • 6
  Cizí státní příslušník s dlouhodobým pobytem přiloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka pohovorem.

ŠKOLNÉ

 • Školné pro školní rok je 15 000 Kč.
 • Školné bude třeba uhradit dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i v měsíčních splátkách).
 • V případě, že školu navštěvují sourozenci, rodiče a děti mají nárok na slevu ve výši 20 % po dobu souběhu studia.

DOMOV MLÁDEŽE

Nachází se asi 10 minut pěší chůze od budovy Euroškoly v klidné části města nedaleko centra. 

Více informací naleznete na: https://www.sps-cl.cz/dm/index.html

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

MATURITA

 • Ekonomika
  ústní zkouška
 • Hotelový provoz či Cestovní ruch
  ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů
  praktická zkouška a její obhajoba před maturitní komisí