HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

"Cestuj a poznávej svět gastronomie!"

PROČ STUDOVAT HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH?

Objevíš svět hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, díky čemu získáš obrovské množství možností, co dělat po škole – vybereš si pak to, co tě bude bavit nejvíc a třeba se svým oborem procestuješ celý svět! Čekají tě odborné předměty jako jsou cestovní ruch, hotelnictví, průvodcovství, management a marketing či ekonomika. Ovládneš cizí jazyky a uplatnění najdeš nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Kam se po škole vydáš, je tak jen na tobě!

JE TENHLE OBOR PRO TEBE?

Na základní škole ještě nemusíš vědět, kde budeš pracovat nebo co budeš dělat až budeš dospělý. Proč chodit na školu, která tě uváže do jedné profese? Jsi kreativní, nechceš dělat monotónní práci, zvládneš pracovat v týmu i jej vést? Pokud se chceš naučit o cestovním ruchu, hotelnictví, gastronomii i účetnictví a zjistit během studia, co tě bude bavit a co chceš dělat, nenajdeš lepší obor.

JAKÉ BUDEŠ MÍT UPLATNĚNÍ?

Uplatnění si najdeš tam, kde tě to bude nejvíc bavit. Třeba v hotelnictví, gastronomii nebo v cestovním ruchu. Založ si firmu, staň se letuškou, stevardem, pracuj v marketingu nebo v obchodním oddělení malých firem i velkých korporací. Jdi na vysokou školu – nebo postupně vyzkoušej všechno, protože můžeš. Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle volí obory skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus nebo ekonomické obory.

ODBORNÁ PRAXE A ZAHRANIČNÍ STÁŽE

 • odborné praxe na Pražském hradě
  Ve spolupráci s TOP HOTELEM Praha, Art Hotel & Congress Center se žáci oboru HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH účastní prestižních akcí v reprezentativních prostorách Pražského hradu (Španělský sál, Rothmayerův sál, Rudolfova galerie, Letohrádek královny Anny).
 • odborné praxe v TOP HOTELU Praha****
 • odborné praxe v hotelích Parkhotel**** Nový Bor a Golfhotel**** Mariánské Lázně
 • odborné praxe v Restauraci U Sapíků
 • odborné praxe v Londýně
 • odborné praxe v Itálii - Caorle
 • zahraniční stáže v hotelu Maximilian Quellness- und Golfhotel***** v Bavorsku

ZÚČASTNILI JSME SE:

 • slavnostního rautu při příležitosti třetího roku mandátu prezidenta České republiky
 • předávání mezinárodních cen TREBBIA
 • slavnostního zahájení výstavního projektu 700 let Karla IV.
 • slavnostního cateringu v prostorách Letohrádku královny Anny

10 DŮVODŮ PROČ VYJET NA STÁŽ

 • 1
  získáte praxi v zahraniční firmě + Europass Mobility
 • 2
  zlepšíte své jazykové znalosti a odborné dovednosti
 • 3
  zažijete dlouhodobý pobyt v cizí zemi, nejen jako turista
 • 4
  poznáte novou kulturu, zvyky a tradice navštívené země
 • 5
  uvidíte svět v širších souvislostech
 • 6
  zdokonalíte své osobní schopnosti jako je komunikace, týmová práce, samostatnost, zodpovědnost za odvedenou práci, kreativita, …
 • 7
  obohatíte své CV a budete mít lepší možnost uplatnit se na trhu práce
 • 8
  získáte nové přátele a kontakty v zahraničí
 • 9
  budete mít spoustu zážitků, na které se nezapomíná
 • 10
  vyděláte si

AKTIVITY A ODBORNÉ KURZY

 • tematické exkurze
 • poznávací zájezdy po České republice a do zahraničí
 • lyžařský kurz
 • vodácký kurz
 • turistický kurz
 • průvodce cestovního ruchu
 • barmanský kurz
 • carvingový kurz
 • baristický kurz
 • odborné semináře

CERTIFIKÁTY:

 • Europass - Mobilita
 • Europass - dodatek k osvědčení
 • hodnocení provozoven
 • angličtina - PET, FCE, Scate
 • finanční gramotnost a účetnictví

SOCIÁLNÍ PARTNEŘI OBORU:

Hotel Morris

síť luxusních hotelů

TOP HOTEL PRAHA****

art hotel a největší kongresový hotel v Evropě

Cestovní kancelář SBV Trading, Česká Lípa

ADC College

Společnost organizuje program odborných praxí v Londýně a Dublinu

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT?

 • 1
  Vyplnit a odeslat přihlášku on-line, zaslat poštou nebo doručit osobně nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku.
 • 2
  Nechat si potvrdit lékařem zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a předat Euroškole současně s přihláškou a kopií vysvědčení z 8. a 9. třídy.
 • 3
  Podepsat smlouvu o studiu (zákonní zástupci) v den přijímacího řízení, ve smlouvě jsou stanoveny základní povinnosti žáka školy.
 • 4
  Doručit škole zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
 • 5
  Uhradit školné.
 • 6
  Cizí státní příslušník s dlouhodobým pobytem přiloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka pohovorem.

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

ŠKOLNÉ:

 • Školné pro školní rok je 15 000 Kč.
 • Školné bude třeba uhradit dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i v měsíčních splátkách).
 • V případě, že školu navštěvují sourozenci, rodiče a děti mají nárok na slevu ve výši 20 % po dobu souběhu studia.

DOMOV MLÁDEŽE:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA:

 • Přijímací řízení se koná podle § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o podávání přihlášek a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

MATURITA:

 • Ekonomika
  ústní zkouška
 • Hotelový provoz či Cestovní ruch
  ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů
  praktická zkouška a její obhajoba před maturitní komisí