Historie školy

Již 25 let správnou cestou ke vzdělání

Důležitá data z historie českolipské Euroškoly, která byla první soukromou střední školou otevřenou v České Lípě:

1. 9. 1992 - založení Euroškoly Česká Lípa, v čele s ředitelkou školy PhDr. Hanou Drholcovou, výuka probíhala v 5 budovách na ulici Mariánská, Havlíčkova, Bendlova, Hálkova a 28. října

školní rok 1992/1993 - otevřena třída dvouletého pomaturitního studia s 19 studenty studijního oboru Podnikové hospodaření

školní rok 1993/1994 - zahájeno denní čtyřleté maturitní studium, a to ve 2 studijních oborech: Hotelová škola a Podnikové hospodaření, s prvními maturanty v červnu 1997

1. 9. 1994 – založeno Regionální rekvalifikační a vzdělávací centrum na Euroškole Česká Lípa

1. 9. 1996 – zahájeno tříleté nástavbové dálkové maturitní studium

1. 5. 1998 - novou ředitelkou jmenována Mgr. Marie Kuncová

1. 9. 1998 - zahájena výuka v Železničářské 2232

1. 9. 1998 – zahájena výuka jednoletého jazykového studia cizích jazyků (angličtina, němčina) a účetnictví

1. 9. 1998 - Euroškola Česká Lípa získala Certifikát kvality soukromých škol

1998 – 2004 – realizace 10 běhů speciálního 6 měsíčního rekvalifikačního kurzu pro absolventy středních škol s názvem EURO, organizovaného ve spolupráci s Úřadem práce v České Lípě

20. 6. 2000 – získala Euroškola Česká Lípa akreditaci výukové místnosti pro testování ECDL (European Computer Driving Licence)

květen 2002 - Euroškola Česká Lípa získala certifikát systému DIN EN ISO 9001 pro řízení kvality v oblasti vzdělávání

19. 4. 2004 – přidělen MŠMT Statut informačního centra SIPVZ (státní informační politika ve vzdělávání).

1. 1. 2005 – se Euroškola Česká Lípa stává Místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje

28. 3. 2006 – obdržela Euroškola Česká Lípa Zlatý certifikát kvality od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jako jedna z 11 SŠ v ČR a jediná v Libereckém kraji

5. 9. 2006 - při Euroškole Česká Lípa byla za přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause zahájena činnost konzultačního střediska kombinované výuky Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci, od akademického roku 2006/2007 probíhá v tomto středisku výuka kombinované formy bakalářského studijního programu B 6208 Ekonomika a management – studijního oboru 6208R085 Podniková ekonomika

1. 8. 11. 2006 – 8. 11. 2010 – byla Euroškola Česká Lípa akreditovaným centrem britské instituce City&Guilds s oprávněním organizovat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka - International ESOL (písemné zkoušky), International Spoken ESOL (ústní zkoušky)

31. 3. 2011 – získala Euroškola Česká Lípa bronzový certifikát scio.cz za práci věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti

1. 8. 2011 - ředitelkou jmenována Mgr. Petra Kašparová

15. 4. 2012 - Euroškola Česká Lípa získala certifikát systému DIN ISO 29990:2010 pro řízení kvality v oblasti vzdělávání, touto normou je vytvořen první platný vzdělávací standard, který je použitelný pro všechny typy vzdělávacích institucí.

v letech 2006, 2007 a 2012 byli oceněni 3 pedagogové školy – Mgr. Marie Kuncová, Mgr. Petra Kašparová a Mgr. Vojtěch Holub za vynikající pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělání mladé generace v Libereckém kraji

_________________________________________________

Euroškola Česká Lípa oslavila dvacetiny

Další českolipskou školou, která letos oslavila kulaté narozeniny, je střední odborná škola Euroškola Česká Lípa. Právě tam si v sobotu 8. 12. spolu s pozvanými návštěvníky připomněli 20. výročí zařazení této soukromé školy do sítě středních škol.

Mezi hosty, pro které vedení školy připravilo spolu s prohlídkou školy také malou prezentaci připomínající její dvacetiletou cestu, byla také Eva Bartoňová - náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Hana Moudrá - starostka města Česká Lípa, Marcela Ottová - vedoucí oddělení zaměstnanosti, Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Česká Lípa, Radim Jendřejas - zřizovatel a jednatel společnosti ESO Euroškola s.r.o., Jiří Červený, zakladatel Euroškol v České republice, Marie Kuncová - ředitelka Euroškoly Česká Lípa v letech 1998-2011, Vladimír Formánek - ředitel územního odboru Česká Lípa, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Jaroslav Demel - proděkan pro vnější vztahy a vedoucí katedry mezinárodního obchodu, Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, Jiřina Jílková - prorektorka pro vědu a další tvůrčí činnost na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, profesorka katedry ekonomiky životního prostředí Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, Zdeněk Pokorný – bývalý starosta Města Česká Lípa, profesor českolipského gymnázia a předseda Akademie J. A. Komenského v České Lípě.

Vybavení školy

Vybavení kmenových tříd

Všech jedenáct kmenových tříd je připojeno do sítě LAN a vybaveno dataprojektorem připojeným k učitelskému počítači a reproduktory, v pěti učebnách je projekce na interaktivní tabuli SMART Board. Pro externí školení je ve škole k dispozici přenosný dataprojektor s plátnem.

Další vybavení

Areál celé školy je pokryt bezdrátovou technologií Wi-Fi, díky které mají studenti kdykoliv přístup k Internetu. Rychlost připojení do internetu je 30 Mbps – garantovaná.

Využití informačních a komunikačních technologií

Informační a komunikační technologie se na škole využívají v v předmětech informační technologie, počítačová grafika, počítačová grafika a publikování, programové a technické vybavení, prezentační techniky, písemná a elektronická komunikace, cvičení účetnictví na počítači, účetnictví, fiktivní firma, anglický jazyk, německý jazyk. Je také využíván e-learningový portál „Škola za školou“. Pro zkvalitnění přípravy studentů na vyučování a rozšíření možností evaluace je také využíván e-learningový portál vytvářený pedagogy školy již od roku 2006.

Zapojení do projektů

Díky zapojení do projektu rozvíjejícího kompetence v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy se žáci učí aplikovat moderní technologie v oblasti publikování na počítači a seznamují se s typografickými požadavky na různé druhy tiskovin. Protože tyto tiskoviny sami vytvářejí, získávají i zkušenosti s prací v týmu. Používají zejména řadu produktů Adobe Creative Suite, především aplikace Photoshop, Illustrator a InDesign.

Členství v Microsoft DreamSpark

Pro studenty denního studia Euroškoly Česká Lípa  a zaměstnance vyučující na této škole informatické předměty (informační technologie, programové a technické vybavení, počítačová grafika, počítačová grafika a publikování, základy informačních systémů) jsou k dispozici zdarma licence vybraných produktů Microsoftu v různých jazykových mutacích. Software může být používán pro studijní, výukové, výzkumné a osobní účely.

Vybavení učeben informačních technologií

(5 učeben s 11–22 PC pro studenty)

Počítače – příklad konfigurace

  • procesor Intel Core2 Duo E7400 (2,8 GHz)
  • operační paměť RAM 2 GB / 800 MHz
  • grafická karta Intel G35 Express, 384 MB RAM
  • pevný disk 400 GB, SATA3.0
  • CD-R/RW 48x / 48x / 40x; DVD±R/RW 16x / 22x / 8x, SATA
  • 24” LCD monitor s funkcí Pivot
  • zvuková karta Realtek High Definition Audio
  • MS Windows 7 Pro, MS Office 2013, CorelDRAW Graphics Suite, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
  • připojení k internetu – garantovaných 30 Mb/s (symetricky)
  • LAN Novell NetWare 6.5 100 Mb/s – 1 Gb/s