SPOLEČNÁ ČÁST

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou na naší škole konat 2. až 4. května 2022.

Zkušební předmět

Matematika

Datum konání

2. května 2022

Čas zahájení zkoušky

8:00

Časový limit

135 minut

Zkušební předmět

Anglický jazyk

Datum konání

2. května 2022

Čas zahájení zkoušky

13:00

Časový limit

110 min. (40 + 70 min.)

Zkušební předmět

Český jazyk a literatura

Datum konání

3. května 2022

Čas zahájení zkoušky

8:00

Časový limit

85 min.

Zkušební předmět

Německý jazyk

Datum konání

4. května 2022

Čas zahájení zkoušky

14:00

Časový limit

110 min. (40 + 70 min.)

PROFILOVÁ ČÁST

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ústní zkoušky profilové části před zkušební komisí se budou konat v období od 16. do 20. května 2022.

P4A

19.–20. května 2022

P4B

18.–20. května 2022

H4

16.–17. května 2022

D2

16.–18. května 2022

HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

povinné zkoušky

ekonomika

ústní zkouška

dle zvolené profilace hotelový provoz či cestovní ruch

ústní zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů

praktická zkouška a její obhajoba před maturitní komisí

nepovinné zkoušky*
(lze zvolit max. 2 předměty)

dějepis

ústní zkouška

účetnictví a daně

ústní zkouška

informační technologie

ústní zkouška

*Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají!

MARKETING A REKLAMA

povinné zkoušky

ekonomika

ústní zkouška

marketing a marketingová komunikace

ústní zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů a její obhajoba před maturitní komisí

nepovinné zkoušky*
(lze zvolit max. 2 předměty)

dějepis

ústní zkouška

účetnictví a daně

ústní zkouška

informační technologie

ústní zkouška

*Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají!

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

povinné zkoušky

ekonomika

ústní zkouška

bezpečnostně právní činnosti

ústní zkouška z předmětů MIU,KRI,TPJ

praktická zkouška z odborných předmětů, sebeobrana, fyzické testy

nepovinné zkoušky*
(lze zvolit max. 2 předměty)

účetnictví a daně

ústní zkouška

informační technologie

ústní zkouška

*Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají!

Žák uspěje z praktické zkoušky z odborných předmětů pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny její části. V případě, že některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje při opravné zkoušce pouze tu část, ve které neuspěl.

Hodnocení praktické maturitní zkoušky je popsáno v klasifikačním řádu, které je součástí školního řádu.

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

povinné zkoušky

ekonomika

ústní zkouška

účetnictví

ústní zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů

účetnictví a daně

nepovinné zkoušky
(lze zvolit max. 2 předměty)

informační technologie

ústní zkouška

*Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají!

Mobil
601 360 608, 602 459 011
E-mail
euroskcl@eso-cl.cz
Adresa
Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa
maturitní zkoušky
maturitní zkoušky