Konzultační hodiny

Všichni žáci školy mají ve školním roce 2018/2019 možnost využít konzultačních hodin, které proběhnou po domluvě žáka s příslušným vyučujícím.