VYBAVENÍ KMENOVÝCH TŘÍD

 • Všech jedenáct kmenových tříd je připojeno do sítě LAN a vybaveno dataprojektorem připojeným k učitelskému počítači a reproduktory, v pěti učebnách je projekce na interaktivní tabuli SMART Board. Pro externí školení je ve škole k dispozici přenosný dataprojektor s plátnem.

DALŠÍ VYBAVENÍ

 • Areál celé školy je pokryt bezdrátovou technologií Wi-Fi, díky které mají studenti kdykoliv přístup k Internetu. Rychlost připojení do internetu je 30 Mbps – garantovaná.

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ

 • Díky zapojení do projektu rozvíjejícího kompetence v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy se žáci učí aplikovat moderní technologie v oblasti publikování na počítači a seznamují se s typografickými požadavky na různé druhy tiskovin. Protože tyto tiskoviny sami vytvářejí, získávají i zkušenosti s prací v týmu.
 • Používají zejména řadu produktů Adobe Creative Suite, především aplikace Photoshop, Illustrator a InDesign.

ČLENSTVÍ V Microsoft DreamSpark

 • Pro studenty denního studia Euroškoly Česká Lípa  a zaměstnance vyučující na této škole informatické předměty (informační technologie, programové a technické vybavení, počítačová grafika, počítačová grafika a publikování, základy informačních systémů) jsou k dispozici zdarma licence vybraných produktů Microsoft v různých jazykových mutacích. Software může být používán pro studijní, výukové, výzkumné a osobní účely.

VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 • Informační a komunikační technologie se na škole využívají v předmětech informační technologie, počítačová grafika, počítačová grafika a publikování, programové a technické vybavení, prezentační technika, písemná a elektronická komunikace, cvičení účetnictví na počítači, účetnictví, fiktivní firma, anglický jazyk, německý jazyk.
 • Je také využíván e-learningový portál „Škola za školou“. Pro zkvalitnění přípravy studentů na vyučování a rozšíření možností evaluace je také využíván e-learningový portál vytvářený pedagogy školy již od roku 2006.

VYBAVENÍ UČEBEN INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Počítače – příklad konfigurace
(5 učeben s 11–22 PC pro studenty)

 • procesor Intel Core2 Duo E7400 (2,8 GHz)
 • operační paměť RAM 2 GB / 800 MHz
 • grafická karta Intel G35 Express, 384 MB RAM
 • pevný disk 400 GB, SATA3.0
 • CD-R/RW 48x / 48x / 40x; DVD±R/RW 16x / 22x / 8x, SATA
 • 24” LCD monitor s funkcí Pivot
 • zvuková karta Realtek High Definition Audio
 • MS Windows 7 Pro, MS Office 2013, CorelDRAW Graphics Suite, Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign
 • připojení k internetu – garantovaných 30 Mb/s (symetricky)
 • LAN Novell NetWare 6.5 100 Mb/s – 1 Gb/s
Mobil
601 360 608, 602 459 011
E-mail
euroskcl@eso-cl.cz
Adresa
Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa
projekty školy
projekty školy