ŠKOLSKÁ RADA

Od 18. 11. 2016 pracuje školská rada v novém složení:

  1. členem za zřizovatele je jednatel společnosti Mgr. Radim Jendřejas, e-mail: jendrejas@esopraha.cz
  2. členem, zvoleným pedagogickým sborem je Mgr. Michaela Hostinská, e-mail: hostinska@eso-cl.cz
  3. členem, zvoleným rodičovskou veřejností je paní Ivana Rácová

Zpráva volební komise pro volby do Školské rady k nahlédnutí v ředitelně školy.

Programy jednání školské rady: