Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy.

Školní řád

Školní řád stanoví práva a povinnosti žáků, organizaci vyučování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Jeho součástí je i klasifikační řád, systém výchovných opatření a školní řád pro akce mimo školu.

Školní formuláře

Školní formuláře se využijí k řešení té které životní situace.

Organizace školního roku 2018/2019

Školská rada