fbpx

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

dokumenty školy

HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

přihláška ke studiu
dokumenty školy

MARKETING A REKLAMA

přihláška ke studiu
dokumenty školy

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

přihláška ke studiu
dokumenty školy

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

přihláška ke studiu

ŠKOLNÍ FORMULÁŘE

*Žádost o vystavení stejnopisu (Maturitního vysvědčení, ročníkového vysvědčení): Postup při podání žádosti - Žadatel podá žádost na předepsaném tiskopisu "Žádost" a to buď osobně do kanceláře školy, poštou nebo elektronickou poštou (euroskcl@eso-cl.cz). - Uhrazení poplatku v částce 150,-Kč/za jeden stejnopis provede žadatel buď hotově v pokladně školy, nebo bezhotovostně na účet školy č. ú.: 19-1607820237/0100.
Do variabilního symbolu uvede datum narození.

Během letních prázdnin se stejnopisy nevystavují.

kancelar
dokumenty školy
Mobil
601 360 608, 602 459 011
E-mail
euroskcl@eso-cl.cz
Adresa
Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa
dokumenty školy
dokumenty školy