KOMBINOVANÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

POUZE na Euroškole v České Lípě
od školního roku 2019/2020

DVOULETÉ!!! Kombinované nástavbové studium 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ukončené maturitní zkouškou.

PROČ STUDOVAT PODNIKÁNÍ?

Maturitu získáte dálkově a pouze za 2 roky – většina podobných studií zabere roky 3!

Podporujeme výuku formou e-learningu, takže se můžete vzdělávat z pohodlí domova.

Pokud budete potřebovat během studia s čímkoliv pomoc, snažíme se ze všech sil vyhovět. Individuální přístup je pro nás samozřejmostí.

JE TENHLE OBOR PRO VÁS?

Pokud chcete získat nové možnosti uplatnění, zlepšit si kariéru nebo i pokračovat ve studiu dál, pojďte s námi studovat obor Podnikání. Dálkové studium trvá pouze 2 roky, za které získáte nejen maturitu, ale také spoustu nových znalostí a dovedností.

JAKÉ BUDETE MÍT UPLATNĚNÍ?

Získáte především maturitu, čímž si otevřete nové možnosti, a především zlepšíte uplatnění ve svém současném oboru. Navíc ale získáte znalosti a dovednosti, které můžete využít při řízení vlastní firmy nebo si najdete práci v ekonomické, provozní, obchodní a administrativní oblasti. A pokud budete chtít, můžete pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

 

CHARAKTERISTIKA VÝUKY A UPLATNĚNÍ V OBORU

 • délka studia – 2 roky
 • pro uchazeče s výučním listem
 • studium ukončené maturitou
 • výuka každé úterý od 12:45-19:00 h
 • podpora výuky formou e-learningu
 • výběr jazyka – angličtina, němčina
 • možnost konzultací i o víkendech

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

CHCETE U NÁS STUDOVAT?

 • KONTAKTUJTE NÁS
  Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře nebo zavolat na telefonní číslo 601 360 608.
 • OSOBNÍ POHOVOR
  Při osobním pohovoru poskytneme všechny informace týkající se studia.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 1. KOLO - PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • 1
  VYUČENÍ V TŘÍLETÉM UČEBNÍM OBORU, KTERÉ JE UKONČENO VÝUČNÍM LISTEM
 • 2
  ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
 • 3
  PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ DOKUMENTY
  Odevzdání přihlášky, ověřené kopie výučního listu a ověřené kopie vysvědčení ze třetího ročníku.
 • 4
  TEST VSTUPNÍCH ZNALOSTNÍ Z CIZÍHO JAZYKA (výběr ANJ / NEJ)
  Podmínkou pro přijetí ke vzdělání je dosažení alespoň 25 bodů z maximálního počtu 80 bodů
 • 5
  UZAVŘENÍ SMLOUVY O STUDIU
  Podpis smlouvy o studiu.
 • 6
  ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO

JAKÉ JE U NÁS ŠKOLNÉ

 • školné činí 12 000 Kč/1 rok
 • školné je třeba uhradit dle platebních podmínek - (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • 1
  výsledky jednotných přijímacích zkoušek z MAT a ČJ
 • 2
  test vstupních znalostí z cizího jazyka (výběr ANJ / NĚJ)
 • 3
  hodnocení na vysvědčení z posledního ročníku předchozího vzdělávání

TERMÍN  PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • 1
  1. březen 2019
 • 2
  Kapacita: 40 uchazečů

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • Proč studovat?
  Lidé s výučním listem mohou při pročítání pracovních inzerátů propadat skepsi. Mnoho zaměstnavatelů totiž požaduje minimálně maturitu. Přihlásit se k dálkovému studiu můžete v jakémkoliv věku a maturita při práci se dá zvládnout! Studium Vám umožní rozšířit a doplnit si všeobecné a odborné vědomosti pro činnosti zaměřené na ekonomiku, obchod, nebo pro samostatné podnikání.
 • Jak dlouho kombinované maturitní studium trvá?
  Kombinované nástavbové studium trvá dva roky. Je určeno pro zájemce, kteří mají výuční list a chtějí si rozšířit a doplnit vzdělání.
 • Kolik času mi studium zabere?
  Konzultace probíhají každé úterý od 12:45 – 19:00 hodin. Předpokládá se však, že se studiu budete věnovat také samostatně ve svém volnu.
 • Kolik maturita při práci stojí?
  Školné činí 12 000 Kč/kalendářní rok, je možnost zažádat o měsíční splátku školného ve výši 1 000 Kč. V případě, že školu navštěvují sourozenci, manželé, registrovaní partneři, rodiče a děti, mají nárok na slevu školného ve výši 20% po dobu souběhu studia.
 • Jak a do kdy se mám přihlásit?
  Do 1. 3. 2019 se odevzdávají přihlášky do 1. kola. Přihlášku lze zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu: Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o., Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa. K přihlášce je potřeba přiložit kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pokud bylo k výučnímu listu vydáno). Po 1. 3. 2018 je možné podat přihlášku do 2. nebo dalších kol přijímacího řízení až do naplnění kapacity.
 • Konají se přijímací zkoušky?
  ANO, ale POUZE v rámci 1. kola se konají jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT 12. a 15. 4. 2019, náhradní termín 13. a 14. 5. 2019. Výsledky z ČJ a MAT zveřejní CERMAT a následně ředitelka školy 29. 4. 2019. Pokud v 1. kole nenaplníme kapacitu 40 uchazečů, bude bezprostředně po 1. 3. vypsáno 2. kolo a následně další BEZ KONÁNÍ jednotných přijímacích zkoušek z ČJ a MAT, až do naplnění kapacity. Uchazeči přihlášeni v rámci 2. kola budou konat test vstupních znalostí z cizího jazyka (výběr ANJ / NĚJ) a budou přijati až po skončení 1. kola, tedy v květnu 2019.
 • Budu muset dělat státní maturitu?
  ANO. Státní maturita zahrnuje zkoušku z českého jazyka a volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. Doporučujeme vstupní znalost cizího jazyka na úrovni A2! Kromě toho škola stanovuje takzvanou profilovou část maturity z odborných předmětů: ekonomika, účetnictví, praktická zkouška z odborných předmětů
 • Jaká kritéria musím splnit pro přijetí?
  1) výsledky jednotných přijímacích zkoušek (pokud je uchazeč o studium konal) 2) hodnocení na vysvědčení z posledního ročníku předchozího vzdělávání 3) test vstupních znalostí z cizího jazyka
 • Jaké podmínky musím splnit pro přijetí ke studiu?
  1) vyučení ve tříletém učebním oboru, ukončené výučním listem 2) podání přihlášky, doložení kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pokud bylo k výučnímu listu vydáno) 3) test vstupních znalostí z cizího jazyka 4) podepsání smlouvy o studiu 5) zaplacení školného (splátky) do 14 dnů od podpisu smlouvy
 • Bude mi 50 let. Vyplatí se mi vůbec ještě studovat?
  Pokud máte kvůli nedostatečnému vzdělání problém sehnat práci, tak rozhodně ANO!!! Mnozí zaměstnavatelé navíc ocení, že jste se ke studiu i ve Vašem věku odhodlali a udělali něco pro to, abyste se přizpůsobili novým požadavkům trhu práce. Díky studiu si rozšíříte obzory a poznáte nové lidi. Zmínka o maturitě také podstatně vylepší váš životopis.