PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020    denní studium

Informace ředitelky školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020 denní studium naleznete ZDE.

 

Název oboru

Délka vzdělávání

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Bezpečnostní služby

4

Maturita

25

Hotelnictví a cestovní ruch

4

Maturita

25

Marketing a reklama

4

Maturita

15

 

 

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Co musí zájemce udělat?

 • PODAT VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU
  poštou nebo doručit osobně do 1. března
 • ABSOLVOVAT JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY
  z matematiky a českého jazyka v měsíci dubnu
 • ZÚČASTNIT SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
  dne 30. 4. 2019
 • DORUČIT ŠKOLE ZÁPISOVÝ LÍSTEK
  nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělání osobně do kanceláře školy nebo poštou

JAK BUDOU VYPADAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MATEMATIKA

DALŠÍ ČÁST

 •  uzavřené i otevřené úlohy
 • 60 minut
 • nejsou povolena pravidla českého pravopisu
 • uzavřené i otevřené úlohy
 • 70 minut
 • není povolena kalkulačka ani tabulky se vzorci
 • MOTIVAČNÍ POHOVOR  proběhne v den konání jednotných zkoušek
 • PORTFOLIO odevzdej s přihláškou nebo v den konání jednotných zkoušek

Další informace na www.cermat.cz

CIZINEC

Cizinec s dlouhodobým pobytem přiloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Cizinec, který ukončil základní vzdělání na škole mimo ČR, musí k žádosti o studium přiložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, které vydává příslušný krajský úřad. 

Další informace ZDE.

ŠKOLNÉ

1 250 Kč/1 měsíc = 15 000 Kč ročně, v případě, že školu navštěvují sourozenci, rodiče a děti mají nárok na slevu 20 % po dobu souběhu studia. Zájemci, kteří mají v 1. pololetí deváté třídy průměr do 1,5, budou přijati se slevou na školném v prvním ročníku studia ve výši 50%.

PODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ