NAŠI ABSOLVENTI

Absolventi naší školy získávají velmi dobrá pracovní uplatnění. Většina z nich pracuje na manažerských pozicích u místních i nadnárodních firem.

Mnoho našich studentů žije a pracuje v zahraničí, k čemuž jim zcela jistě dopomohla jazyková výbava získaná právě na naší škole.