PEDAGOGICKÝ SBOR

Mgr. Petra Kašparová

Ředitelka školy, německý jazyk
kasparova@eso-cl.cz

Mgr. Michaela Hostinská

Zástupkyně ředitelky školy, matematika, základy přírodních věd
hostinska@eso-cl.cz

Mgr. Ivo Dytrych

německý jazyk
dytrych@eso-cl.cz

Mgr. Martin Šrámek

zeměpis cestovního ruchu, základy přírodních věd, tělesná výchova
sramek@eso-cl.cz

Mgr. Vojtěch Holub

anglický jazyk, zeměpis, odborná praxe
holub@eso-cl.cz

Bc. Hana Christová

odborné předměty (hotelnictví), nauka o výživě, zdravověda
christova@eso-cl.cz

Bc. Kamila Koubková

odborné předměty (hotelnictví), korespondence, učitelka odborných praxí oboru hotelnictví a cestovní ruch
koubkova@eso-cl.cz

Mgr. Jana Koutská

odborné předměty (cestovní ruch)
koutska@eso-cl.cz

Mgr. Věra Pelcová

německý jazyk
pelcova@eso-cl.cz

Ing. Marcela Pilecká

ekonomika, odborné předměty (cestovní ruch)
pilecka@eso-cl.cz

Ing. Kateřina Vidimská

ekonomika, účetnictví, písemná komunikace, výchovná poradkyně, metodička prevence
vidimska@eso-cl.cz

Mgr. David Žák

anglický jazyk, český jazyk
zak@eso-cl.cz

Mgr. Lenka Brychová

český jazyk, dějepis
brychova@eso-cl.cz

Mgr. Jitka Ferdová

český jazyk, základy společenských věd
ferdova@eso-cl.cz

Barbora Zajptová

informační technologie, dějiny kultury, zeměpis cestovního ruchu, prezentační dovednosti, marketing, marketingová komunikace
zajptova@eso-cl.cz

Ing. Bc. Tereza Lukavcová

ekonomika, právo, účetnictví
lukavcova@eso-cl.cz

Mgr. Milan Keršláger

ITE, grafická příprava
kerslager@eso-cl.cz

EXTERNISTÉ

Mgr. Petr Grosman

odborné předměty (bezpečnostní služby)

Mgr. Vladimír Kecek

odborné předměty (bezpečnostní služby)

Bc. Luboš Merenus

odborné předměty (bezpečnostní služby)

Bc. Jan Soušek

odborné předměty (bezpečnostní služby)

Bc. Veronika Šírlová

španělský jazyk

Pavel Znamenáček

odborné předměty (bezpečnostní služby)

RNDr. Anna Zimáňová

matematika

Bc. Michal Glaser

anglický jazyk

Mgr. Jaroslav Rež

informatika