Mgr. Petra Kašparová

německý jazyk
ředitelka školy

Mgr. Michaela Hostinská

matematika
zástupkyně ředitelky školy

Tomáš Bartoš

český jazyk, anglický jazyk

Mgr. Hana Daňková

český jazyk, základy společenských věd, dějepis

Mgr. Bc. Romana Doležalová

ekonomika, německá konverzace, výchovná poradkyně, metodička prevence

Mgr. Ivo Dytrych

německý jazyk

Mgr. Jitka Ferdová

český jazyk, základy společenských věd

Mgr. Vojtěch Holub

anglický jazyk, zeměpis, odborná praxe, tělesná výchova

Bc. Tereza Hubená

odborné předměty (bezpečnostní služby), německý jazyk

Bc. Hana Christová

odborné předměty (hotelnictví), nauka o výživě, zdravověda

Mgr. Milan Keršláger

ITE, matematika

Bc. Kamila Koubková

odborné předměty (hotelnictví), korespondence

Mgr. Jana Koutská

odborné předměty (cestovní ruch)

Ing. Miroslava Pastorová

ekonomika, účetnictví a daně, právo

Ing. Marcela Pilecká

ekonomika, odborné předměty (cestovní ruch)

Bc. Barbora Poláková

informační technologie, dějiny kultury, zeměpis cestovního ruchu, prezentační dovednosti, marketing, marketingová komunikace

Mgr. Marie Pražáková, MBA

český jazyk

Mgr. Martin Šrámek

zeměpis cestovního ruchu, základy přírodních věd, tělesná výchova

Bc. Magdalena Novotná Wawrečková

německý jazyk

Mgr. David Žák

anglický jazyk, český jazyk

EXTERNISTÉ

Mgr. Blažena Čapková

výtvarná výchova

hostinska@eso-cl.cz

Bc. Michal Glaser

anglický jazyk

glaser@eso-cl.cz

Mgr. Petr Grosman

odborné předměty (bezpečnostní služby)

hostinska@eso-cl.cz

Bc. Jan Jech

odborné předměty (bezpečnostní služby)

jan.jech@hzslk.cz

Mgr. Vladimír Kecek

odborné předměty (bezpečnostní služby)

vkecek@seznam.cz

Mgr. Alena Lišková

český jazyk, základy společenských věd

hostinska@eso-cl.cz

BcA. Iveta Melzerová

grafická příprava

hostinska@eso-cl.cz

Ing. Jan Soušek

odborné předměty (bezpečnostní služby)

jan.sousek@hzslk.cz

Ing. Kateřina Vidimská

řízení motorových vozidel

vidimskak@seznam.cz

Pavel Znamenáček

odborné předměty (bezpečnostní služby)

hostinska@eso-cl.cz

Mobil
601 360 608, 602 459 011
E-mail
euroskcl@eso-cl.cz
Adresa
Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa
pedagogický sbor
pedagogický sbor