PEDAGOGICKÝ SBOR

Mgr. Petra Kašparová
Mgr. Petra Kašparová
Ředitelka školy, německý jazyk
Mgr. Michaela Hostinská
Mgr. Michaela Hostinská
Zástupkyně ředitelky školy, matematika, základy přírodních věd
Mgr. Ivo Dytrych
Mgr. Ivo Dytrych
německý jazyk
Mgr. Karel Heller
Mgr. Karel Heller
informatika, počítačová grafika, správce počítačové sítě
Mgr. Vojtěch Holub
Mgr. Vojtěch Holub
anglický jazyk, zeměpis, odborná praxe
Bc. Hana Christová
Bc. Hana Christová
odborné předměty (hotelnictví), nauka o výživě, zdravověda
Bc. Kamila Koubková
Bc. Kamila Koubková
odborné předměty (hotelnictví), korespondence, učitelka odborných praxí oboru hotelnictví a cestovní ruch
Mgr. Jana Koutská
Mgr. Jana Koutská
odborné předměty (cestovní ruch)
Mgr. Věra Pelcová
Mgr. Věra Pelcová
německý jazyk
Ing. Marcela Pilecká
Ing. Marcela Pilecká
ekonomika, odborné předměty (cestovní ruch)
Ing. Kateřina Vidimská
Ing. Kateřina Vidimská
ekonomika, účetnictví, písemná komunikace, výchovná poradkyně, metodička prevence
Mgr. David Žák
Mgr. David Žák
anglický jazyk, český jazyk
Mgr. Lenka Brychová
Mgr. Lenka Brychová
český jazyk, dějepis
Mgr. Jitka Ferdová
Mgr. Jitka Ferdová
český jazyk, základy společenských věd
Barbora Zajptová
Barbora Zajptová
informační technologie, dějiny kultury, zeměpis cestovního ruchu, prezentační dovednosti, marketing, marketingová komunikace
Ing. Bc. Tereza Lukavcová
Ing. Bc. Tereza Lukavcová
ekonomika, právo, účetnictví

EXTERNISTÉ

Mgr. Petr Grosman
Mgr. Petr Grosman
odborné předměty (bezpečnostní služby)
Mgr. Vladimír Kecek
Mgr. Vladimír Kecek
odborné předměty (bezpečnostní služby)
Ing. Jiří Pachovský
Ing. Jiří Pachovský
odborné předměty (bezpečnostní služby)
Bc. Jan Soušek
Bc. Jan Soušek
odborné předměty (bezpečnostní služby)
Bc. Veronika Šírlová
Bc. Veronika Šírlová
španělský jazyk
Pavel Znamenáček
Pavel Znamenáček
odborné předměty (bezpečnostní služby)
RNDr. Anna Zimáňová
RNDr. Anna Zimáňová
matematika
Bc. Michal Glaser
Bc. Michal Glaser
anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Rež
Mgr. Jaroslav Rež
informatika
Jaroslav Mrtka
Jaroslav Mrtka
řízení motorových vozidel
Iveta Melzerová
Iveta Melzerová
grafická příprava