Maturita

Články kategorie Maturita
Přijímací řízení 2018/2019 – 2. kolo
27.8. 2018

Maturitní zkoušky (podzim 2018)

Maturitní témata k ústním i praktickým zkouškám, informace o termínech, průběhu, předmětech, formách zkoušek a povolených pomůckách jsou k dispozici žákům na školním disku S: ve složce MATURITY 2018. Model maturitní zkoušky se opírá o Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2018...