Maturitní zkoušky – podzim 2022

29.7. 2022

TERMÍNY ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

DIDAKTICKÉ TESTY – ZDE

POZVÁNKA K DIDAKTICKÝM TESTŮM bude zaslaná na e-mail uvedený v CERTISU dne 16. 8. 2022.

VÝSLEDKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ budou školám zpřístupněny 10. 9. 2022 a obratem poslány opět na e-mail uvedený v CERTISU.

TERMÍNY ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI

Třída:H4
Studijní obor65-42-M/01 Hotelnictví profilace:
HOTELNICTVÍ (H) – denní studium
Název zkoušky:Praktická maturitní zkouška
Termín:H: 5. 9. – 6. 9. 2022
Název zkoušky:Ústní zkoušky
Termín:7. 9. 2022 od 12:00 h

Třída:P4B
Studijní obor:63-41-M/01 Ekonomika a podnikání profilace:
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY – denní studium
Název zkoušky:Ústní zkoušky
Termín:7. 9. 2022 od 12:00 h

Třída:D2, D2A
Studijní obor:64-41-L/51 Podnikání ŠVP:
Podnikání – dálkové nástavbové studium
Název zkoušky:Praktická maturitní zkouška
Termín:5. 9. 2022 od 13:00 h
Název zkoušky:Písemná práce
Termín:CJL: 1. 9. 2022 od 8:00 h,
NEJ: 2. 9. 2022 od 13:00 h
Název zkoušky:Ústní zkoušky
Termín:6. 9. 2022 od 12:00 h

Pozvánka na písemnou práci z CJL a CZJ bude součástí pozvánky k didaktickým testům zaslaná 16. 8. 2022.

Přesný harmonogram ústního zkoušení bude zaslán na e-mail uvedený v CERTISU do 31. 8. 2022.