Důležité informace

Články kategorie Důležité informace
Seznam přijatých uchazečů 2020/2021
15.6. 2020

Seznam přijatých uchazečů 2020/2021

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 65-42-M/01 Hotelnictví_ profilace HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání_profilace BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání_ profilace MARKETING A REKLAMA

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – NAHLÉDNUTÍ DO SPISU
14.6. 2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

Vážení rodiče, milí uchazeči, před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu je vám (v souladu se správním řádem) dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Nahlédnout do spisu správního řízení může uchazeč a jeho zákonný zástupce dne 15. 6. 2020 h v době od 14:00 – 16:00 h v kanceláři školy. S ohledem na nutnost dodržení pravidel na ochranu zdraví v průběhu...

Jak bude vypadat maturita 2020?
28.5. 2020

Jak bude vypadat maturita 2020?

Připomeňte si obsah státní i profilové maturity. Jak postupovat v případě, že maturitu neuděláte, jak a kde požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky, jak je to s opravnými zkouškami. Co je obsahem maturity Společná část 2020 Jediná „základní“ úroveň společné části maturitní zkoušky pro povinné i nepovinné zkoušky Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (cizí...

Termín zkoušek profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu
18.5. 2020

Termín zkoušek profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu

Dne 8. června 2020 budou od 7:45 hod. na Euroškole Česká Lípa střední odborné škole s.r.o. probíhat zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N). Zkoušky se konají na základě udělení autorizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, č. j. 16654/2019-94 ze dne 29. 3. 2019. Podrobnější informace ke zkouškám Vám sdělíme na telefonních číslech: +420 601 360 608, +420 602 459 011 nebo...

Nezapomeňte na on-line schůzky
15.5. 2020

Nezapomeňte na on-line schůzky

Vážení rodiče, naši milí dálkaři, dovolte mi připomenout vám konání on-line Schůzky s rodiči i studenty nástavbového studia, které se uskuteční v pondělí 18. května 2020. Pokyny k přihlášení najdete v BAKALÁŘI – KOMENS. Na viděnou i na slyšenou se těší Petra KašparováMichaela Hostinská

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM
10.5. 2020

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Milí uchazeči a vážení rodiče uchazečů, situace kolem jednotných přijímacích zkoušek se vyjasňuje, a proto mi dovolte, abych Vás seznámila s nejdůležitějšími informacemi a změnami, ke kterým letos dochází. Věřím, že celý průběh přijímacího řízení zvládneme a nové Euroškoláky čekají čtyři roky studia, na které budou rádi vzpomínat. V případě dotazů volejte nebo pište. Na všechny otázky Vám ráda odpovím. Přeji Vám hezké...

On-line schůzky
5.5. 2020

On-line schůzky

Vážení rodiče, od 11. května jsou pro žáky závěrečných ročníků vypsané konzultace. Pokyny týkající se organizace výuky a hygienických opatření najdete v BAKALÁŘI – KOMENS. Zároveň bych Vás tímto ráda pozvala na on-line SCHŮZKY S RODIČI i studenty nástavbového studia, které se uskuteční v pondělí 18. května 2020 a budou probíhat formou videokonference. V pondělí 11. 5. 2020 vám budou instrukce k přihlášení poslány přes KOMENS. Na vaše dotazy bude odpovídat ředitelka a zástupkyně...

Informace pro rodiče
5.4. 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, nezapomeňte, že od 1. dubna 2020 komunikujeme přes aplikaci BAKALÁŘI-KOMENS. Stále se objevují případy, kdy se někteří rodiče hlásí přístupem pro žáky a naopak. Každý z přístupu je jedinečný a jsou na něj zasílány odlišné informace. Prosíme o prověření vašich přístupů. Pokud jej nenajdete, požádejte na e-mail: hostinska@eso-cl.cz o zaslání nového přístupu. V případě dotazů nebo podnětů jsem vám k dispozici. Zůstaňte...

Přijímačky nanečisto z domova
23.3. 2020

Přijímačky nanečisto z domova

Vážení rodiče, milí budoucí středoškoláci, jsme si vědomi, že příprava na přijímací zkoušky na střední školy je náročná už za standardních podmínek. Nacházíme se v situaci, kdy musíme táhnout všichni za jeden provaz.  Od 16.3.2020 dáváme všem žákům 9. tříd možnost vyzkoušet si (i opakovaně) cvičné testy z matematiky a češtiny. Jak si přijímačky z domova vyzkoušíte? Pošlete e-mail na: hostinska@eso-cl.cz, do předmětu napište: PŘIJÍMAČKY...

Provozní doba kanceláře školy
17.3. 2020

Provozní doba kanceláře školy

Ředitelka školy rozhodla v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 o dočasném úplném zrušení úředních hodin. Podání je možné učinit e-mailem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb datovou schránkou duu47q2 na provizorně zřízené podatelně umístěné u vchodu školy, a to vždy ve středu od 9:00 do 12:00 hodin (platí až od 25. 3. 2020) Telefonické informace...