Důležité informace

Články kategorie Důležité informace
Výuka v týdnu od 5. 10. 2020
2.10. 2020

Výuka v týdnu od 5. 10. 2020

Vážení rodiče, milé žačky, milí žáci,  s ohledem na nepříliš přehlednou situaci, mi dovolte, abych v několika bodech shrnula výhled na výuku v týdnu od 5. 10. 2020:  od 5. 10. 2020 NEPŘECHÁZÍME na distanční výuku, ale výuka běží v prezenční formě podle aktuálního rozvrhu  trvalé bydliště žáků na území „oranžových“ regionů není překážkou účastnit se prezenčního vyučování v Euroškole Česká Lípa  praktické...

Aktuální informace
23.9. 2020

Aktuální informace

Vážení rodiče, milé žačky, milí žáci, vzhledem k uspokojivé epidemiologické situaci v naší škole bude v pátek dne 25. 9. 2020 probíhat prezenční výuka podle platného rozvrhu. V této souvislosti bych Vás chtěla požádat o okamžité informování školy při případném výskytu nemoci COVID -19 v rodině, abychom přijali opatření a v maximální možné míře chránili žáky, pedagogy i nepedagogy školy. Petra Kašparováředitelka školy

POVINNOST NOSIT ROUŠKY
9.9. 2020

POVINNOST NOSIT ROUŠKY

Milé žačky, milí žáci,  ministr zdravotnictví dnes oznámil, že od čtvrtka 10. září 2020 bude povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice.   Pro nás platí povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Nezapomínejte také na časté mytí a dezinfekci rukou.  Petra Kašparováředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů
4.9. 2020

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, milí žáci a návštěvníci našich stránek,seznamte se prosím s dokumentem PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021  VZHLEDEM KE COVID-19, kde najdete:  základní pravidla pro zajištění ochrany zdraví   základní pravidla průběhu výuky  informace o akcích a aktivitách školy O všech nově přijatých opatřeních Vás budu informovat prostřednictvím systému KOMENS a na webových stránkách školy. Věřím, že ohleduplnost, vzájemný respekt, ale také veselá mysl...

Zářijový newsletter
1.9. 2020

Zářijový newsletter

Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, dva měsíce letních prázdnin jsou u konce a nový školní rok je tu. Nevíme, co nám podzim přinese, ale jsme připraveni začít fungovat tak normálně, jak jen to bude možné. Na září máme naplánovánu spoustu aktivit a věříme, že se nám je podaří uskutečnit podobně, jako tomu bylo v červnu, kdy jsme absolvovali odborné...

Schůzky s rodiči
24.8. 2020

Schůzky s rodiči

Vážení rodiče našich nových Euroškoláků, dovolte mi připomenout Vám termín Schůzky s rodiči, která se uskuteční ve čtvrtek 27. 8. 2020 v 17:00 hodin v budově Euroškoly. Těšíme se na viděnou Petra Kašparová a tým Euroškoly

Maturitní zkoušky - podzim 2020
3.8. 2020

Maturitní zkoušky – podzim 2020

Maturitní témata k ústním i praktickým zkouškám, informace o termínech, průběhu, předmětech, formách zkoušek a povolených pomůckách jsou k dispozici žákům na školním disku S: ve složce MATURITY 2020, na nástěnce v kmenové třídě a ve webové aplikaci Bakaláři MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2020 Informace: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020 Povolené pomůcky k písemným zkouškám Podání přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek do pondělí 27. 7. 2020 TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK...

Seznam přijatých uchazečů 2020/2021
15.6. 2020

Seznam přijatých uchazečů 2020/2021

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 65-42-M/01 Hotelnictví_ profilace HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání_profilace BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání_ profilace MARKETING A REKLAMA

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – NAHLÉDNUTÍ DO SPISU
14.6. 2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

Vážení rodiče, milí uchazeči, před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu je vám (v souladu se správním řádem) dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Nahlédnout do spisu správního řízení může uchazeč a jeho zákonný zástupce dne 15. 6. 2020 h v době od 14:00 – 16:00 h v kanceláři školy. S ohledem na nutnost dodržení pravidel na ochranu zdraví v průběhu...

Jak bude vypadat maturita 2020?
28.5. 2020

Jak bude vypadat maturita 2020?

Připomeňte si obsah státní i profilové maturity. Jak postupovat v případě, že maturitu neuděláte, jak a kde požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky, jak je to s opravnými zkouškami. Co je obsahem maturity Společná část 2020 Jediná „základní“ úroveň společné části maturitní zkoušky pro povinné i nepovinné zkoušky Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (cizí...