Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2023/2024

28.4. 2023

Poslední aktualizace: 3. 5. 2023 ve 12 hodin.

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

níže naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Každý uchazeč se najde pod svým evidenčním číslem (bylo uvedeno na Pozvánce k přijímací zkoušce).

Přijatí uchazeči pro školní rok 2023/2024 – BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (aktualizace: 3. 5. 2023)

Přijatí uchazeči pro školní rok 2023/2024 – HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH (aktualizace: 3. 5. 2023)

Přijatí uchazeči pro školní rok 2023/2024 – MARKETING A REKLAMA (aktualizace: 3. 5. 2023)

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme!

Pokud tvoje evidenční číslo není mezi přijatými, nezoufej! Pořadí uchazečů budeme průběžně aktualizovat. Sleduj posun v pořadí uchazečů a jakmile se mezi přijatými objeví tvé ID, dostav se se svým zákonným zástupcem do školy pro rozhodnutí o přijetí.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají.

Prosím zákonné zástupce uchazečů o studium na Euroškole Česká Lípa, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení osobně. Tímto můžete celý proces odevzdávání Zápisových lístků, podání odvolání a jejich vyřízení velmi urychlit.

Uchazeči nepřijatí ke studiu pro nedostatečnou kapacitu: Uchazeči nepřijatí ke studiu mohou podat odvolání proti nepřijetí ředitelce Euroškoly Česká Lípa do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí pro nedostatečnou kapacitu.

Vzor – Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ

Mgr. Petra Kašparová
ředitelka školy
V České Lípě 28. 4. 2023