Dubnový newsletter

2.4. 2023

Vážení rodiče, milí současní i budoucí Euroškoláci, 

školní rok se přehoupl do 3. čtvrtletí a je před námi měsíc, který je plný školních i mimoškolních akcí a aktivit.

Maturantům denního i nástavbového studia budeme držet pěsti, aby si u písemek a praktické maturity vedli, co nejlépe. V rámci přijímacích zkoušek přivítáme ve škole budoucí studenty, a i jim přejeme, ať nezmatkují a podají své nejlepší výkony.

A co čeká naše současné studenty? 

Svou fyzickou kondici otestují nejen při jarním florbalovém turnaji, ale také na cyklistickém kurzu. Zúčastní se soudního líčení u okresního soudu. Bezpečáci otestují svou mušku na střelnici v Manušicích a 21. 4. se hodí celá škola do gala v rámci SUIT UP DAY!

3. 4. nácvik PMZ, účast: H4-CR, doprovod: Mgr. Koutská
4. 4. okresní kolo Olympiády v ČJ, garant: Mgr. Daňková, účast: N. Chárová (H1)
4. 4. Profilová MZ, PP ČJL, účast: H4, P4A, P4B, D2 garant: Mgr. Hostinská
5. 4. Profilová MZ, PP CJ, účast: H4, P4A, P4B, D2 garant: Mgr. Hostinská
6.-10. 4. Velikonoční prázdniny
12. 4. od 10:00 PMZ P4B – fyzické testy, garant: Mgr. Grosman, P. Znamenáček, Mgr. Holub (zástup: Mgr. Hostinská)
13. 4. 8:00-13:30 přijímací řízení (první řádný termín), garant: Mgr. Hostinská
13. 4. od 9:00 Florbalový jarní turnaj, garant: Mgr. Holub
13. 4. Manušice, střelby, garant: Mgr. Dytrych, účast: P1B, doprovod: Mgr. Šrámek
13. 4. 8:00-11:00 Okresní soud, účast: H2, P3A; garant: Mgr. Pražáková, MBA
14. 4. 8:00-13:30 přijímací řízení (druhý řádný termín), garant: Mgr. Hostinská
14. 4. nácvik PMZ, účast: H4-HP, Bc. Christová, Bc. Koubková
14. 4. Manušice, střelby, garant: Mgr. Dytrych, účast: P3B, doprovod: Bc. Hubená
14. 4. 8:00-11:40 HZS LK, výuka mimo školu, účast: P4B, garant: Ing. Soušek        
17. 4. PMZ H4-CR – autokarový zájezd, účast: Mgr. Koutská, Bc. Glaser, Mgr. Kašparová
17. 4. PMZ H4-HP – příprava, garant: Bc. Christová, Bc. Koubková
17.-18. 4. 8:00-13:00 kurz fyzické zdatnosti, účast: P4B, garant: Mgr. Grosman, P. Znamenáček
17.-18. 4. 8:00-14:30 PMZ-P4A, garant: BcA. Melzerová, Mgr. Hostinská
17. 4. 13:00 klasifikační porada (1.-3. ročník denní studium, 1. ročník KNS)
17. 4. 17:00 prezenční schůzky s rodiči (1.-3. ročník denního studia)
18. 4. od 9:00 MěÚ Česká Lípa, tisková konference, účast: P2A, doprovod: Mgr. Kašparová
18. 4. PMZ H4-CR – modelové situace v CJ a zhodnocení PMZ, účast: Mgr. Koutská, Bc. Glaser, Mgr. Kašparová
18. 4. PMZ H4-HP – garant: Bc. Christová, Bc. Koubková
19. 4. PMZ H4-HP – modelové situace v CJ a zhodnocení PMZ, účast: Bc. Christová, Bc. Koubková, Bc. Glaser
19. 4. 8:00-11:40 PMZ P4B, garant: Mgr. Grosman, P. Znamenáček, účast: Mgr. Holub
20. 4. 8:00-10:00 PMZ-P4A – zhodnocení práce, prezentace, garant: BcA. Melzerová, účast: Mgr. Doležalová
21. 4. SUIT UP DAY
21. 4. Doksy zámek, catering Lípa Musica, garant: Bc. Christová, Bc. Koubková, účast: výběr žáků HOTELNICTVÍ
24. 4. 9:40 klasifikační porada P4A, P4B, H4
24.-28. 4. Černousy, cyklistický kurz, garant: Mgr. Šrámek, účast: vybraní žáci P2B
26. 4. klasifikační porada D2
27. 4. předávání výročního vysvědčení H4, P4A, P4B, D2
28. 4. předmaturitní volno H4, P4A, P4B

V České Lípě 28. 3. 2023                                                                      

Mgr. Petra Kašparová
ředitelka školy