fbpx

Nové informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

13.11. 2023

CO JE JIŽ ZNÁMÉ (INFORMACE ŠKOLY A TERMÍNY POTVRZENÉ MŠMT) 

Ve školním roce 2024/2025 bude Euroškola otevírat 3 třídy:

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY                       30 žáků

MARKETING A REKLAMA                       22 žáků

HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH           30 žáků

Na všechna zaměření se bude konat v souladu s § 60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška (JPZ) z matematiky a českého jazyka.

Termíny konání JPZ (čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia) 

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy v souladu se školským zákonem do 31. ledna 2024.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Určitě ale navštiv naši školu v rámci pondělních KONZULTAČNÍCH DNŮ PRO UCHAZEČE, projdeš si prostory, poslechneš vyučující a žáky, aby ses správně rozhodl/a.

Pod pokličku jednotlivých oborů můžeš nahlédnout také v rámci aktivity JEDEN DEN ŽÁKEM EUROŠKOLY (registrovat se můžeš zde).

JAKÉ JSOU PLÁNOVANÉ ZMĚNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025?

Již je znám návrh nového zákona a návrh vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kde se dále plánuje*:

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy (= maturitní i výuční obory v rámci 3 přihlášek)
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024.
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ 14. května 2024 v elektronickém systému (nově až po náhradním termínu přijímaček)
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokláda se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobné pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledků JPZ)
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

*Výše zmíněné změny zatím nejsou legálne ukotveny. Vycházíme z denní analýzy informací, které klíčové osoby z MŠMT či Cermatu poskytky médiím a z návrhu nového zákona a vyhlášky ke střednímu vzdělávání. Dokud není zákon změnen, platí současná pravidla (2 přihlášky do 1. 3., bez digitalizace, zato s papírovými zápisovými lístky a odvoláním).

Zdroj: https://www.to-das.cz/
Infoservis MŠMT ze dne 6. 11. 2023
Rozhovor s ředitelem CERMATu pro iRozhlas ze dne 26. 10. 2023
Návrh vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 11. 10. 2023
MŠMT 4. října 2023: Vláda odsouhlasila digitalizaci přijímacího řízení na SŠ
Návrh na změnu školského zákona ze dne 27. 9. 2023
CERMAT: Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024