Maturitní zkoušky – podzim 2023

26.6. 2023

TERMÍNY ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI 

POZVÁNKA K DIDAKTICKÝM TESTŮM bude zaslaná na e-mail uvedený v CERTISU dne 16. 8. 2023.

VÝSLEDKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ budou školám zpřístupněny 10. 9. 2023 a obratem poslány opět na e-mail uvedený v CERTISU.

TERMÍNY ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI

Třída:H4
Studijní obor:65-42-M/01 Hotelnictví profilace: 
HOTELNICTVÍ (H) – denní studium
Název zkoušky:Ústní zkoušky
Termín:8. 9. 2023
Třída:P4B
Studijní obor:63-41-M/01 Ekonomika a podnikání profilace: 
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY – denní studium
Název zkoušky:Písemné práce
Termín:6. 9. 2023
Název zkoušky:Ústní zkoušky
Termín:8. 9. 2023
Třída:D2
Studijní obor:64-41-L/51 Podnikání ŠVP: 
Podnikání – dálkové nástavbové studium
Název zkoušky:Praktická maturitní zkouška
Termín:6. 9. 2023
Název zkoušky:Ústní zkoušky
Termín:8. 9. 2023

Pozvánka na písemnou práci z CJL a CZJ bude součástí pozvánky k didaktickým testům zaslaná 16. 8. 2023.

Přesný harmonogram ústního zkoušení bude zaslán na e-mail uvedený v CERTISU do 31. 8. 2023.