Přihlašování k maturitní zkoušce – podzim 2021

20.7. 2021

Všem úspěšným maturantům gratulujeme! 

V případě, že jste nebyli úspěšní u mimořádného (červencového) termínu, je nutné odevzdat přihlášku k podzimnímu termínu (září 2021) nejpozději do 23. 7. 2021 osobně do kanceláře školy, popř. zaslat e-mailem na: hostinska@eso-cl.cz nebo poštou na adresu školy. 

Ti maturanti, kteří si ve škole (v červnu) vyplnili přihlášku k podzimnímu termínu, se opakovaně hlásit NEMUSÍ. 

Termíny společné části podzimních maturitních zkoušek na spádové školekterou bude Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316

DIDAKTICKÉ TESTY: 
– od středy 1. září (od 12:15 hodin) do pátku 3. září 2021.