Mimořádný termín maturitních zkoušek

5.7. 2021

Milé maturantky, milí maturanti,

blíží se mimořádný termín konání MZ.

Nezapomeňte, že zkoušky se budou konat na spádové škole, tj. Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 06 Česká Lípa, nikoli v Euroškole.

Připojuji několik informací:
Pro konání mimořádného termínu maturitních zkoušek ve dnech 7. až 9. července 2021 platí, že se ruší povinnost mít během zkoušky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor nebo roušku), a to po dobu, kdy sedí žáci v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. Obdobné platí i pro pedagogické pracovníky a ostatní osoby podílející se na konání maturitních zkoušek.

Pro konání mimořádného termínu maturitních zkoušek v červenci je zrušena povinnost testování.

Doporučuji vám přijít alespoň 30 minut před začátkem administrace zkoušky, nezapomeňte si doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Povolené pomůcky:
k DT z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka, z německého jazyka nejsou povoleny žádné pomůcky
, pouze žáci dlouhodobě se vzdělávající v zahraničí mohou využít u DT z ČJL překladový slovník.

Pro zápis do záznamového archu mohou žáci používat pouze modře či černě píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně a nepropíjí se na druhou stranu listu. Není dovoleno používat gumovatelné propisovací tužky, bělítka či jiné korektory.

Žáci s PUP mohou navíc využívat kompenzační pomůcky uvedeném ve svém doporučení ŠPZ. Pomůcky budou kontrolovat zadavatelé v učebně.

Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Přeji vám pevné nervy, klid, rozvahu a nezbytnou trochu štěstí.
Petra Kašparová & tým Euroškoly