Informace k maturitním zkouškám – JARO 2022

23.5. 2022

Gratulujeme všem maturantům, kteří v jarním termínu úspěšně složili zkoušku dospělosti.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční 25. května v Biberově síni augustiniánského kláštera v: 
16 hodin pro třídu P4B,  
17 hodin pro třídy P4A a H4,  
18 hodin pro třídu D2, D2A. 

V případě, že jste u jarního termínu maturitní zkoušky nebyli úspěšní, je nutné odevzdat přihlášku k podzimnímu termínu (září 2022) nejpozději do 27. 6. 2022 osobně do kanceláře školy, popř. zaslat e-mailem na: hostinska@eso-cl.cz nebo poštou na adresu školy.  

Maturanti, kteří si ve škole (v květnu 2022) vyplnili přihlášku k podzimnímu termínu, se opakovaně hlásit NEMUSÍ.  

Společná část podzimních maturitních zkoušek (tj. didaktické testy) proběhne od 1. září 2022 (od 12:00 hodin) na spádové škole.  

Informace, která škola bude spádovou školou a termíny a časy konání DT, budou upřesněny do 15. srpna 2022.