VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. PETRA KAŠPAROVÁ

Ředitelka školy

Tel.: +420 601 360 608, +420 606 369 223
E-mail: kasparova@eso-cl.cz

Je statutárním orgánem školy. Odpovídá za chod školy ve všech oblastech a kontroluje jej. Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Zpracovává koncepci školy a dohlíží na její plnění.

Mgr. MICHAELA HOSTINSKÁ

Zástupkyně ředitelky školy

Tel.: +420 601 360 608, +420 724 319 040
E-mail: hostinska@eso-cl.cz

Zodpovídá za tvorbu rozvrhu hodin výuky a suplování, kontrolní činnost spojenou s průběhem výuky, organizuje maturity. Vede jednání se zájemci o studium. Navrhuje a podílí se na návrzích a realizacích marketingových strategií a projektů školy.

 

JANA VOPALECKÁ

Asistentka ředitelky a hospodářka školy

Tel.: +420 601 360 608, +420 602 459 011
E-mail: vopalecka@eso-cl.cz

Eviduje a fyzicky přijímá školné, zajišťuje korespondenci školy. Vede jednání se zájemci o studium.

 

Ing. PETRA KAMENÍKOVÁ

Centrum pro další vzdělávání a kurzy

Tel.: +420 601 360 608, +420 602 459 011
E-mail: kamenikova@eso-cl.cz

Organizuje výuku kurzů. Sleduje projektové výzvy. Je zároveň zdravotníkem a bezpečnostním technikem školy. V případě úrazů se na ní mohou žáci obracet.