Poznej tváře oboru Bezpečnostní služby

KUBA ZDYCHYNEC

"Zdychy" jak ho oslovují spolužáci, na sebe upozornil už v 1. ročníku poctivým přístupem ke studiu a spolehlivostí, díky níž má důvěru učitelů i spolužáků.

Jakub se pyšní nejen svými studijními výsledky, ale je také znamenitý střelec. Právě zbraně jsou jeho srdcovou záležitostí. Dokáže o nich poutavě přednášet a rovněž s nimi excelentně zacházet.

Svou první zbraň – vzduchovou pušku Slavia 630 – dostal od svého tatínka. Společně s ním také chodil na střelnici a zdokonaloval se ve střelbě z malorážky. Následovaly stále silnější ráže a díky tréninku a disciplíně jemu vlastní mohl své dovednosti předvést v říjnu 2019 při II. ročníku soutěže STUDENTSKÁ STŘELA pořádané Krajským ředitelstvím Policie České republiky. Střelecké klání v disciplínách "Služební pistole" a Samopal vz. 58" s přehledem ovládl a následně se umístil na stupni nejvyšším.

Jakub však neusnul na vavřínech a nadále jako tzv. „pistolař“ trénuje sportovní a obrannou střelbu. Drží se filozofie, že zbraň sama je pouhým nástrojem. Teprve člověk rozhodne o jejím využití.

Po úspěšném absolvování střední školy by chtěl studovat na Univerzitě obrany v Brně a stát se příslušníkem Armády České republiky.

Bezpečnostní služby

JAKUB VOREL

absolvent

Bezpečnostní služby

Pokud bych měl své 4 roky na Euroškole popsat několik slovy, jsou to slova jako: ZÁBAVA, PŘÁTELÉ a NEZAPOMENUTELNÁ ČÁST ŽIVOTA.

Euroškola mě na práci u Policie ČR připravila velmi dobře. Jsem schopný porozumět důležitým vědním oborům, které jsou při mé práci velmi potřebné. Mezi tyto obory patří zejména právo a kriminalistika. Tudíž dva předměty, které se na Euroškole učí ve velmi dobrém měřítku.

Absolventi oboru Bezpečnostní služby mají, dle mého názoru, velmi dobré uplatnění. Příslušníků PČR je velmi málo a absolventi Euroškoly jsou velmi vítáni, jelikož patří k zájemcům, kteří už na počátku služebního poměru mají povědomí o policejní práci.

Zájemcům o obor BS bych rád vzkázal: „Pokud máš sen, který se týká pomoci lidem, bránění vlasti či lidských práv nebo prostě dumáš nad policejními postupy, či nad tím, jak se mohl trestný čin nebo přestupek stát, tak je pro tebe studium oboru BS a následné pokračování k PČR velmi dobrý start.“

ABIGAIL TITĚROVÁ

Ke studiu na Euroškole mě motivoval především obor Bezpečnostní služby, kde je možná praxe u Policie ČR a dalších složek integrovaného záchranného sboru. Už jako 6leté děvče jsem toužila být policistkou. Na té práci se mi líbí to, že pomáháte lidem. Když jdete na službu, nikdy nevíte, co vás čeká. Zároveň máte široký výběr pozic a možností, kde se uplatnit.

Na Euroškole oceňuji to, jaký přístup má vedení školy k žákům. Můžete se svěřit komukoliv z personálu školy a on vám poradí, pokud to bude v jeho silách. Oceňuji to, že zde učí profesionálové. Je lepší a snazší pro pochopení, když vám předmět mimořádné události vysvětluje hasič než člověk, který to jen studuje. To samé platí i pro předměty kriminalistika nebo trestně právní jednání. Ráda jsem i za to, že nemusím dojíždět daleko, protože školy s tímto zaměřením jsou většinou „z ruky“.

Mou největší zkušeností bylo, když jsem mohla – v rámci odborné praxe – poznat, jak funguje Policie ČR. Zjistila jsem, že práce, kterou běžní lidé nevidí, je důležitou součástí práce, kterou lidé vnímají.

Pokud vše klapne tak, jak má, a úspěšně složím fyzické a psychické testy, doufám, že mé kroky povedou právě k Policii ČR. Tam bych ráda pracovala na oddělení dopravní policie. Pevně věřím a doufám, že mi tento životní sen vyjde, protože mé motto je: „Když něco chceš, tak si za tím jdi a dokážeš to.“

Bezpečnostní služby

DOMINIK KRÁL

absolvent

Bezpečnostní služby

Pokud bych měl své 4 roky na Euroškole popsat několik slovy, jsou to slova jako: ZÁBAVA, PŘÁTELÉ a NEZAPOMENUTELNÁ ČÁST ŽIVOTA.

Euroškola mě na práci u Policie ČR připravila velmi dobře. Jsem schopný porozumět důležitým vědním oborům, které jsou při mé práci velmi potřebné. Mezi tyto obory patří zejména právo a kriminalistika. Tudíž dva předměty, které se na Euroškole učí ve velmi dobrém měřítku.

Absolventi oboru Bezpečnostní služby mají, dle mého názoru, velmi dobré uplatnění. Příslušníků PČR je velmi málo a absolventi Euroškoly jsou velmi vítáni, jelikož patří k zájemcům, kteří už na počátku služebního poměru mají povědomí o policejní práci.

Zájemcům o obor BS bych rád vzkázal: „Pokud máš sen, který se týká pomoci lidem, bránění vlasti či lidských práv nebo prostě dumáš nad policejními postupy, či nad tím, jak se mohl trestný čin nebo přestupek stát, tak je pro tebe studium oboru BS a následné pokračování k PČR velmi dobrý start.“