Výuka v týdnu od 5. 10. 2020

2.10. 2020

Vážení rodiče, milé žačky, milí žáci, 

s ohledem na nepříliš přehlednou situaci, mi dovolte, abych v několika bodech shrnula výhled na výuku v týdnu od 5. 10. 2020: 

  • od 5. 10. 2020 NEPŘECHÁZÍME na distanční výuku, ale výuka běží v prezenční formě podle aktuálního rozvrhu 
  • trvalé bydliště žáků na území „oranžových“ regionů není překážkou účastnit se prezenčního vyučování v Euroškole Česká Lípa 
  • praktické vyučování bude probíhat ve standardním režimu (výjimkou je po dobu nouzového stavu smluvní pracoviště oboru Hotelnictví v Praze) 
  • ranní hodiny tělesné výuky jsou do odvolání nahrazeny odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty, odpolední hodiny tělocviku – pokud to počasí dovolí – budou nahrazeny pohybovými aktivitami venku

Českolipsko spadá k datu 1. 10. 2020 do „zeleného“ regionu, jak se bude epidemiologická situace v příštích dnech vyvíjet, netuším. 

Sledujte prosím pravidelně aplikaci BAKALÁŘI – Aktuální rozvrh, kde budou případné změny či omezení výuky zaznamenány. 

Petra Kašparová,
ředitelka školy