Advent v Londýně

S Erasmem+ letíme sbírat pracovní zkušenosti do staré dobré Anglie. Stáži předchází kulturní a jazyková příprava ve škole. Od pondělí už se budeme sžívat s britskou metropolí, pracovat, vstřebávat dojmy.

(Projekt: Za odbornými kompetencemi do Londýna, 2017-1-CZ01-KA102-035269)