Aktuální informace

23.9. 2020

Vážení rodiče, milé žačky, milí žáci,

vzhledem k uspokojivé epidemiologické situaci v naší škole bude v pátek dne 25. 9. 2020 probíhat prezenční výuka podle platného rozvrhu.

V této souvislosti bych Vás chtěla požádat o okamžité informování školy při případném výskytu nemoci COVID -19 v rodině, abychom přijali opatření a v maximální možné míře chránili žáky, pedagogy i nepedagogy školy.

Petra Kašparová
ředitelka školy