Co dělá hasiče výjimečným aneb Kdo vyučuje na Euroškole?

O hasičství se říká, že to není zaměstnání, ale poslání. Jsme povoláni k tomu pomáhat v nouzi druhým, stát před ohněm a někdy i v něm, neleknout se, být odhodláni k tomu udělat vše pro to, aby týmová práce došla ke zdárnému výsledku. Tento pocit při zásahu je pro hasiče největším zadostiučiněním. Práce je různorodá, nikdy dopředu nevíte, co vás čeká a nenajdete zde stereotyp.“

To o svém povolání říká nprap. Bc. Jan Jech, který u HZS pracuje šestnáctým rokem. Začínal na pozici hasiče, poté rozšířil své profesní portfolio absolvováním mnoha odborných kurzů. Během 16 let má za sebou přes 2600 výjezdů, z nichž více než polovinu absolvoval v roli velitele zásahu. Podílel se na řízení jednotek požární ochrany i dalších složek IZS při řešení mimořádných událostí.

 

Při zaměstnání vystudoval na Technické univerzitě v Liberci obor sociologie a psychologie. Motivací bylo pomoci lidem, kteří při mimořádných událostech utrpí psychické trauma. Po absolvování speciálního kurzu se stal členem posttraumatické intervenční péče. V této roli se snaží pomáhat lidem, kteří se následkem mimořádné události ocitli v těžké životní situaci.

Kromě jiného je již 13 let členem lezecké skupiny, kde s dalšími hasiči lezci zasahuje v případech, kdy je potřeba záchrany z výšek i hloubek. Ve volném čase se věnuje horské turistice, sportovnímu lezení i jiným sportům, a jak můžete vidět na fotografiích níže, je i vášnivým fotografem:)

Tímto bychom chtěli poděkovat nejen nprap. Bc. Janu Jechovi, ale i jeho dvěma kolegům ppor. Bc. Janu Souškovi a mjr. Mgr. Vladimíru Keckovi za perfektní spolupráci a inspiraci, kterou našim žákům předávají.

Co dělá hasiče výjimečným aneb Kdo vyučuje na Euroškole?

nprap. Bc. Jan Jech při přebírání medaile Hasičského záchranného sboru ČR Za věrnost III. stupně

Co dělá hasiče výjimečným aneb Kdo vyučuje na Euroškole?Co dělá hasiče výjimečným aneb Kdo vyučuje na Euroškole?Co dělá hasiče výjimečným aneb Kdo vyučuje na Euroškole?