IGS z pohledu žáka Euroškoly

IGS Z POHLEDU STUDENTA EUROŠKOLY

Před Velkým pátkem se údajně každý rok otevírají poklady, milovníci skleněné krásy si musí počkat déle. Jednou za tři roky se jim otevírají hutě, sklárny a sklářské školy – a veřejnost může obdivovat, jaká nádhera se dá ze skla vytvořit. Také studenti Euroškoly se v tuto dobu opakovaně vrací do bašty sklářů, aby pomáhali při organizaci IGS.

Zde je několik postřehů z pohledu studenta oboru Cestovní ruch – Dana Henningera:

„Byl zrovna středeční večer, když jsem obdržel telefonát od paní učitelky Koubkové s prosbou, abych se ujal důležitého úkolu na IGS aneb Mezinárodního sklářského sympozia v Novém Boru. Bez váhání jsem úkol přijal, protože mi přišlo, že by to mohla být skvělá životní zkušenost, a také byla! A jaký úkol jsem dostal? Měl jsem tu čest jménem organizátorů IGS přivítat na Letišti Václava Havla tři světové umělce – skláře      v České republice. Jak jinak než s jmenovkami hostů, to známe především z hollywoodských filmů. Jako první přiletěla dánská umělkyně paní Stine Bidstrup, která svou tvorbou interpretuje optické jevy pomocí skleněného sochařství. Druhý byl Ital Martino Signoretto se svými kolegy, jenž vystudoval střední uměleckou školu v Benátkách. A jak se tak říká, „last but not least“ přiletěla z Londýna paní Emma Woffenden, britská umělkyně, která mne ohromila nejen svou osobností, ale především svým uměleckým nadáním. Skrze svou tvorbu zkoumá především mýty.

S paní Woffenden jsme si popovídali o mnoha tématech. Bavili jsme se hlavně o její úžasné tvorbě a jejím interkontinentálním cestování po výstavách, ale také o mé praxi v Londýně, o bezpečností situaci v Anglii a o mé škole.

Bylo neskutečným zážitkem poznat tyto umělce osobně a mít šanci promluvit si s nimi. Poté, co nás řidič bezpečně odvezl do Parkhotelu v Novém Boru, jsem se s paní Woffenden rozloučil, popřál jí hezký pobyt a tím můj pracovní den skončil.

Následující ráno jsem se se čtyřmi svými spolužáky zúčastnil tiskové konference IGS v Parkhotelu Nový Bor za přítomnosti nejen organizátorů a sponzorů IGS, ale také starosty Nového Boru a několika novinářů včetně regionální televize. Zbytek dne jsme vypomáhali, kde jen bylo potřeba. Můj čas s IGS skončil, zatímco se samotné sympozium teprve rozjíždělo. IGS už se bohužel nebudu moci účastnit jako student-organizátor, protože letos má studia na Euroškole končí, ale za tři roky rád zavítám jako návštěvník.“

IGS z pohledu žáka Euroškoly