Informace o zajištění vzdělávání v průběhu mimořádného opatření MZ

16.3. 2020

Veškeré informace o zabezpečení výuky pomocí online systému školy a přehled kroků k zajištění vyučovacího procesu jsou k dispozici v systému BAKALÁŘI-KOMENS. Při nemožnosti přihlásit se do systému kontaktujte: hostinska@eso-cl.cz