INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

10.5. 2020

Milí uchazeči a vážení rodiče uchazečů,

situace kolem jednotných přijímacích zkoušek se vyjasňuje, a proto mi dovolte, abych Vás seznámila s nejdůležitějšími informacemi a změnami, ke kterým letos dochází.

Věřím, že celý průběh přijímacího řízení zvládneme a nové Euroškoláky čekají čtyři roky studia, na které budou rádi vzpomínat.

V případě dotazů volejte nebo pište. Na všechny otázky Vám ráda odpovím.

Přeji Vám hezké májové dny a v červnu se těším na viděnou ve škole.

Petra Kašparová
ředitelka školy

  • KDY PROBĚHNE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Pro žáky, kteří mají Euroškolu na prvním místě, proběhnou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky včetně motivačního pohovoru v pondělí 8. června 2020 (ŘÁDNÝ TERMÍN), 23. června 2020 (NÁHRADNÍ TERMÍN).

!!!AKTUALIZACE TERMÍNU ke dni 11. 5. 2020!!! Týká se pouze žáků, kteří mají Euroškolu na 2. místě.

Žáci, kteří mají naši školu na druhém místě, budou pozváni na MOTIVAČNÍ POHOVOR, který se uskuteční v PONDĚLÍ 8. června 2020odpoledních hodinách. Během května rozešleme VŠEM žákům písemnou pozvánku, kde budou všechny informace.

  • KOLIK MÁM POKUSŮ?

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč POUZE JEDNOU, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (výsledky ale platí pro OBĚ ŠKOLY). Uchazeč, který se pro VÁŽNÉ DŮVODY k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

  • KOLIK ČASU MÁM NA VYPRACOVÁNÍ TESTU?

Test z matematiky trvá 85 minut test z českého jazyka trvá 70 minut

  • KDY SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMAČEK?

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

  • BUDU MÍT ŠANCI NA ODVOLÁNÍ?

Ano, jen proces funguje letos trochu jinak. Klasické odvolání nebude možné – k tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání. Nicméně ani letos uchazeči nepřijdou o možnost být přijati na místa „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa. Škola jedná tak, aby v co nejkratším termínu naplnila kapacitu školy. Ředitel na webu zveřejní počet uvolněných míst, která bude obsazovat novým způsobem.

  • DO KDY MUSÍM ŠKOLE DORUČIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK?

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí ODEVZDÁNÍM nebo ODESLÁNÍM ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to NEJPOZDĚJI DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.