Konference v Dessau

21.8. 2023

Konference za účasti 130 vedoucích pracovníků vzdělávací skupiny ESO se konala koncem července ve středoněmeckém městě Dessau, které je označováno jako město Bauhausu. Pod pojmem „Bauhaus“ není myšlen „Váš specialista pro dílnu, dům a zahradu“, nýbrž soubor funkcionalistických „krabicových“ budov, které patří k nejvýznamnějším světovým ukázkám meziválečné avantgardní architektury a jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.   

V rámci 3denního setkání plného workshopů a přednášek jsme se zabývali čtyřmi hlavními tématy: transformací, udržitelností, digitalizací a novou rolí vedoucích pracovníků. 

Inspirativní byla setkání sdílení osobních i profesních zkušeností s kolegy z celého Německa a ze Slovenska. Společně jsme také s naší generální ředitelkou Silvií Semidei oslavili její životní jubileum.

Muzeum techniky Hugo Junkerse – ve stylu velkého leteckého hangáru – bylo zvoleno jako prostředí, kde byli oceněni jubilanti za jejich více než 20letou spolupráci a věrnost vzdělávací skupině ESO. Jako dárek přišlo vedení se speciálním nápadem, který zapadá do tématu ekologické udržitelnosti. Na počest oceněných nechala skupina ESO Education vysadit v Bavorském lese Alzenau stromy, které mají nahradit ztráty způsobené vichřicí z 18. srpna 2019. Po vysazení se řada odborníků postará o to, aby stromek prospíval a během svého dlouhého života vykompenzoval přibližně 1 500 kilogramů CO2 (na stromek) tj. tolik, kolik vygeneruje let z Frankfurtu do Casablanky a zpět na jednoho pasažéra.

Příští konference se uskuteční v říjnu roku 2026 u příležitosti 60. výročí vzniku ESO Education Group.