Listopadový newsletter

Vážení rodiče, milí Euroškoláci,

říjen nám přinesl celou řadu úspěchů, nových zkušeností a hezkých zážitků, např. jsme vybojovali 3. místo v náročném závodu MILITARY CROSS Counry Run, 2. a 3. místo ve střelecké soutěži STUDENTSKÁ STŘELA, 2. místo ve fotbalovém klání, proběhla první polovina odborných praxí našich markeťáků, účastnili jsme se oslav 100. výročí vzniku Československa na Pražském hradě a rautu v pražském Klementinu. Také listopadový program bude velmi pestrý, a proto mi dovolte, abych Vás s plánovanými aktivitami školy v listopadu 2018 seznámila.

5. 11. Exkurze do Poslanecké sněmovny ČR (účast tříd P1B a P2B)
6. 11. 8:30 –16:00 Interaktivní den otevřených dveří na Euroškole 
6. 11. 9:00 –17:00 ČESKOLIPSKÁ BURZA ŠKOL v KD Crystal
6. 11. – 15. 11.   Odborná praxe třídy P2A (vždy úterý a čtvrtek)
8. 11. 10:00  Exkurze na zámek v Zákupech – nácvik průvodcovské činnosti (účast třídy H2)
8. 11. 8:00 – 9:45 Nehodou to začíná, přednáška kino Crystal (účast tříd P1A, H1, P1B)
8. – 9. 11.  Maturitní generálka – 4. ročníky
12. 11.  Klasifikační porada
12. 11. 17:00 Schůzky s rodiči (všechny třídy s výjimkou rodičů tříd H4 a P4B)
15. 11. 17:00 Catering – 70. výročí ZŠ Arnultovice (účast vybraní žáci tříd H3, H4)
16. 11. 9:00 – 12:00   Policejní polygon – zážitkový den s Policií ČR, Janov u Nového Boru (účast třída P2B)
20. – 23. 11. Barcelona – poznávací zájezd (účast žáci tříd H2, H3)  
21. 11. Prezentace Armády ČR (účast třída P4B)
Přeji maturantům, ať se jim generálka vydaří, návštěvníkům interaktivního DOD, ať se jim ve škole líbí a nám všem, ať listopad přinese hodně nových zážitků a hezkých chvilek.

V České Lípě 1. listopadu 2018
Mgr. Petra Kašparová                                                                                               
ředitelka školy