Maturitní zkoušky – podzim 2020

3.8. 2020

Maturitní témata k ústním i praktickým zkouškám, informace o termínech, průběhu, předmětech, formách zkoušek a povolených pomůckách jsou k dispozici žákům na školním disku S: ve složce MATURITY 2020, na nástěnce v kmenové třídě a ve webové aplikaci Bakaláři

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2020

Informace: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

Povolené pomůcky k písemným zkouškám

Podání přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

do pondělí 27. 7. 2020

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PODZIM 2020

 • Písemné zkoušky společné části

1. – 4. 9. 2020 na spádové škole

 • Ústní zkoušky společné a profilové části

10. – 11. 9. 2020 na Euroškole Č. Lípa

 • Praktická maturitní zkouška

7. 9. 2020 od 13:00 h na Euroškole Česká Lípa

MATURITNÍ ZKOUŠKA NA EUROŠKOLE ČESKÁ LÍPA

 • I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

1. zkouška: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (forma: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška podle pracovního listu)

2. zkouška: CIZÍ JAZYK(AJ, NJ; forma: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška podle pracovního listu), nebo MATEMATIKA (forma: didaktický test)

 • II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

 • ekonomika (ústní zkouška)
 • bezpečnostně právní činnosti (ústní zkouška z předmětů MIU,KRI,TPJ)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (části: praktická zkouška ze sebeobrany, písemná zkouška na PC ze znalostí KRI, MIU, OCI)

HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

 • ekonomika (ústní zkouška)
 • dle zvolené profilace Hotelový provoz či Cestovní ruch (ústní zkouška)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška a její obhajoba před maturitní komisí, modelová situace v cizím jazyce)

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

 • ekonomika (ústní zkouška),
 • účetnictví a daně (ústní zkouška)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (písemná zkouška znalostí učiva z EKO, UCD)

Žák uspěje z Praktické zkoušky z odborných předmětů pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny její části. V případě, že některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje při opravné zkoušce pouze tu část, ve které neuspěl.

Hodnocení praktické maturitní zkoušky je popsáno v Klasifikačním řádu, které je součástí Školního řádu.

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (lze zvolit max. 2 předměty)

Hotelnictví a cestovní ruch

 • Dějepis (ústní zkouška)
 • Účetnictví a daně (ústní zkouška)
 • Informační technologie (ústní zkouška)

Bezpečnostní služby

 • Účetnictví a daně (ústní zkouška)
 • Informační technologie (ústní zkouška)

Podnikání

 • Informační technologie (ústní zkouška)

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají.