Maturity 2021

28.1. 2021

Maturitní zkoušky se ve školním roce 2020/2021 uskuteční. Dojde ke zrušení slohových prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Na didaktické testy dostanou studenti více času. Níže najdete přehled všech změn, které se letošních maturitních zkoušek týkají.

Společná část (didaktické testy)

Didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021.

Časový limit na jejich vypracování se prodlouží. U českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut. U matematiky o 15 minut.

Pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021 a podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020, ale nemohou se k řádnému termínu didaktických testů dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19, bude stanoven mimořádný termín didaktických testů

Nově se stanoví mimořádný termín didaktických testů také pro žáky, kteří nevykonali úspěšně didaktické testy v řádném termínu a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby.

Profilová část

Období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky bude prodlouženo, a to až do 25. června 2021. Pro praktické zkoušky bude zkušební období prodlouženo až do 27. srpna 2021. 

Do profilové části maturitní zkoušky nebudou zahrnuty písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. V profilové části se tedy z jazyků bude konat pouze ústní zkouška. 

Ministerstvo navíc ředitelům umožňuje, aby se praktické vyučování mohlo konat i o prázdninách. Řediteli školy bude umožněno stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek, změnu formy, délky i způsobu hodnocení (místo praktické zkoušky může zvolit například vypracování maturitní práce s obhajobou či písemnou zkoušku).