NEWSLETTER

Vážení rodiče, milí Euroškoláci,

letní prázdniny a s nimi spojené bezčasí je minulostí a se začátkem nového školního roku bych Vás nejen ráda pozdravila, ale také seznámila se stěžejními akcemi a aktivitami Euroškoly Česká Lípa, které proběhnou v září.

 

Nejprve se vrátím k činnostem, které proběhly během prázdnin:

 • dokončena multimediální jazyková učebna
 • opraveny žaluzie
 • provedeny malířské práce
 • opraveny počítače a posílena wi-fi síť 

Snažili jsme se zvelebit školní prostředí a přáli bychom si, aby to tak zůstalo po celý školní rok.

Dále Vás chci informovat o personálních změnách v pedagogickém sboru. K 30. červnu 2018 ukončili svou činnost Mgr. Karel Heller, Ing. Jiří Pachovský a Jaroslav Mrtka. Tým Euroškoly vstupuje do nového školního roku obohacen o posily, kterými jsou:

 • Mgr. Martin Šrámek – třídní učitel P1B, tělesná výchova, zeměpis, základy přírodních věd
 • Mgr. Milan Keršláger – správce počítačové sítě, informatika, počítačová grafika
 • Bc. Luboš Merenus – tělesná výchova, kriminalistka, bezpečnostní služby

V novém školním roce nás čeká opět celá řada zajímavých aktivit, některé z nich odstartují již v září:

 • adaptační kurz pro 1. ročníky na Luži
 • odborné praxe 4. ročníků
 • účast školy na City Cross Run & Walk Česká Lípa 2018
 • týdenní praxe čtvrťáků bezpečáků na Krajském ředitelství Policie České republiky
 • 23. 9. 2018 Den s policií a IZS, kde obdrží absolventi odborné praxe certifikáty
 • 26. 9. 2018 Evropský den jazyků
 • střelby v Manušicích

V průběhu školního roku se můžete těšit například na:

 • odborné praxe v Anglii a Itálii
 • poznávací zájezd do Anglie a Walesu
 • praxe ve společnosti ALZA, Sun Marketing
 • praxe na Pražském hradě, praxe v TOP HOTELU Praha
 • praxe v Golfhotelu Morris v Mariánských Lázních
 • praxe v Parkhotelu Nový Bor
 • praxe u Městské policie v České Lípě
 • lyžařský kurz
 • vodácký kurz
 • návštěvy divadla
 • exkurze
 • besedy
 • workshopy (nejen) na Metropolitní univerzitě v Praze
 • zážitkový den s Policií České republiky

Věřím, že nás čeká příjemný školní rok a mnoho hezkých okamžiků jako tomu bylo loni. Stěžejní aktivity loňského školního roku si můžete připomenout na: https://www.facebook.com/euroskolacl/

Harmonogram celého školního roku včetně termínů třídních schůzek, prázdnin, ředitelského volna, termínu maturitních zkoušek aj. naleznete na webových stránkách školy: https://ceskalipa.euroskola.cz/wp-content/uploads/2018/09/ORGANIZACE-%C5%A0KOLN%C3%8DHO-ROKU-2018-2019.pdf

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, podnětů k naší práci či Vašich přání se na nás obraťte. E-mailové dotazy směřujte ve formátu: příjmení@eso-cl.cz , telefonické dotazy: 601 360 608.

Rádi Vás také přivítáme osobně ve škole.

Závěrem mi dovolte za celý tým Euroškoly poděkovat Vám za důvěru a těšíme se s Vámi na viděnou ve školním roce 2018/2019.

Petra Kašparová, ředitelka školy