On-line schůzky

5.5. 2020

Vážení rodiče,

od 11. května jsou pro žáky závěrečných ročníků vypsané konzultace. Pokyny týkající se organizace výuky a hygienických opatření najdete v BAKALÁŘI – KOMENS.

Zároveň bych Vás tímto ráda pozvala na on-line SCHŮZKY S RODIČI i studenty nástavbového studia, které se uskuteční v pondělí 18. května 2020 a budou probíhat formou videokonference. V pondělí 11. 5. 2020 vám budou instrukce k přihlášení poslány přes KOMENS.

Na vaše dotazy bude odpovídat ředitelka a zástupkyně školy.

Časy virtuálních schůzek:

17:00 – 17:20 hodin – schůzky pro 1. – 3. ročník denního studia
17:30 – 18:00 hodin – schůzky pro třídy P4B, H4, D2A, D2B
18:10 – 18:30 hodin – schůzky pro D1A, D1N

Těšíme se na setkání s vámi.

Petra Kašparová
Michaela Hostinská