Po stopách Zákupské historie

11.11. 2018 Petra Kašparová

Se studenty 2. ročníku oboru Hotelnictví a cestovní ruch se scházíme na nádvoří zámku v Zákupech. Vítají nás hned dvě zákupské dámy, které si pro nás připravily samá příjemná překvapení.

Šárka v roli rychtářky nás provází historií města od jeho vzniku ve 14. století do současnosti, nezapomene nás pozvat na řadu akcí, které moderní Zákupy pro zájemce pořádají. Slova se ujímá pro nás dnes „zámecká paní“ Dominika. Její zvučný hlas upoutá naši pozornost a my s úžasem sledujeme vystavené exponáty. Slyšíme jména významných rodů. Zbystříme, když máme možnost vidět nejstarší výtah v Čechách, žasneme nad tehdejším překapávačem kávy a hned domýšlíme, na jakém principu mohl fungovat. Dominika je skutečnou dámou svého oboru, nezapomíná na další městské „konšely a konšelky“ a dává jim v různých místech prostor, aby si i oni vyzkoušeli její prázdninovou roli.

Ke slovu se postupně dostává Vítek, Alina, Lucka a Míra. My z jejich úst slyšíme příběhy Orlíka, Františka Ferdinanda d‘Este a jeho krásné manželky Žofie, korunního prince Rudolfa, osloví nás i bohatý příběh přilehlých hospodářských budov. Naše zraky poutají rozmanité hodiny ze sbírky Ferdinanda I., na křesle pro dvorní dámy vidíme v duchu některé z nás.

Obdivujeme obrazy, malby, porcelán, dobové tapety. Mnozí z nás jsou až zaskočeni atmosférou tohoto místa. Cestou ze zámku se loučíme s Medouškem, medvědem bydlícím na zámeckém nádvoří. Naše kroky směřují k morovému sloupu se sousoším Nejsvětější trojice na náměstí, kde má svou roli průvodkyně Jaruška. K poslednímu místu, ke kostelu sv. Fabiána a s. Šebestiána, nás zve Dominik, poslední mluvčí naší dnešní pouti.

Oficiální část skončila. Ta neoficiální, čaj u Šárky, nás všechny zahřála. Byli jsme zde vítaní – příjemný potlach tak završil náš podzimní výlet za krásami okolí města, kde studujeme.

Druhý den už trávíme opět ve škole, máme hodinu češtiny a vracíme se k včerejší osmičce průvodců. I přes pořádnou trému (neb nás sledovaly odborné oči nejen paní učitelky češtiny, ale i paní ředitelky), slyšíme slova uznání. Také řadu doporučení, jak si vést lépe, jak trému zamaskovat a jak získat větší jistotu. Kdo ví? Možná se právě v Zákupech pro některého z nás začal naplňovat osud průvodce.

Velké dík patří Domče – za život na zámku, Šárce – za chvíle v podzámčí. A děkujeme i kastelánovi Mgr. Petru Weissovi.

Mgr. Lenka Brychová & třída H2

 

Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie  Po stopách Zákupské historie Po stopách Zákupské historie