PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

14.6. 2020

Vážení rodiče, milí uchazeči,

před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu je vám (v souladu se správním řádem) dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Nahlédnout do spisu správního řízení může uchazeč a jeho zákonný zástupce dne 15. 6. 2020 h v době od 14:00 – 16:00 h v kanceláři školy. S ohledem na nutnost dodržení pravidel na ochranu zdraví v průběhu přijímacího řízení je v případě zájmu o nahlédnutí do spisu před zveřejněním výsledků přijímacího řízení nezbytně nutné se předem elektronicky zaregistrovat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEIlQkYZN5BZLUtsumkaI1wwjfFWYu2jGMotGfL4lwebEtjQ/viewform

Těším se na viděnou.

Petra Kašparová