Provozní doba kanceláře školy

17.3. 2020

Ředitelka školy rozhodla v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 o dočasném úplném zrušení úředních hodin.

Podání je možné učinit

  • e-mailem
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • datovou schránkou duu47q2
  • na provizorně zřízené podatelně umístěné u vchodu školy, a to vždy ve středu od 9:00 do 12:00 hodin (platí až od 25. 3. 2020)

Telefonické informace na: 601 360 608, 602 459 011

Pro žáky platí do odvolání zákaz vstupu od školy.

Děkuji za pochopení.

Petra Kašparová
ředitelka školy