Učební plán Bezpečnostní služby

5.10. 2018

UČEBNÍ PLÁN

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

ŠVP Bezpečnostní služby

Povinné vyučovací předměty Zkratka 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a rétorika CJR 1 2 2 2 7
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 12
Německý jazyk NEJ 3 3 3 3 12
Anglická konverzace AJK 1 1 1 1 4
Německá konverzace NJK 1 1 1 1 4
Matematika MAT 3 2 2 3 10
Dějepis DEJ 2 0 0 0 2
Základy společenských věd ZSV 1 1 1 0 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Ekonomika EKO 2 2 2 3 9
Účetnictví a daně UCD 0 2 2 2 6
Základy přírodních věd ZPV 1 1 0 0 2
Zeměpis ZEM 2 0 0 0 2
Písemná komunikace KOM 2 2 0 0 4
Informační technologie ITE 2 2 0 0 4
Literární výchova LIV 2 2 2 2 8
Bezpečnostní sbory BES 1 0 0 0 1
Kriminalistika KRI 0 1 2 2 5
Speciální fyzická příprava SPP 0 2 2 0 4
Zdravověda a první pomoc ZDV 1 1 0 0 2
Mimořádné události MIU 0 1 1 2 4
Komunikace v policejní praxi KPP 0 0 0 2 2
Právo PRV 1 1 0 0 2
Trestně právní jednání TPJ 0 0 1 2 3
Obchodní činnost OCI 0 0 2 2 4
Technika obchodní činnosti TEC 0 0 2 0 2
Řízení motorových vozidel RMV 0 0 1 0 1
Odborná praxe* OPX 1 1 3 3 8
Hodiny BS celkem   32 33 35 35 135

 

*Odborná praxe:

  1. ročník: kurz Přežití v terénu – 3 denní kurz
  2. ročník: kurz Sebeobrany – 3 denní kurz
  3. ročník: souvislá odborná praxe ve firmě – 2 týdny

                        praxe Městská policie Česká Lípa – 4 dny

  1. ročník: souvislá odborná praxe ve firmě – 2 týdny

                        praxe u Policie ČR – 1 týden