VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

29.4. 2022

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci, 

níže naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Každý uchazeč se najde pod svým evidenčním číslem (bylo uvedeno na Pozvánce k přijímací zkoušce). 

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme! 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají. 

Prosím zákonné zástupce uchazečů o studium na Euroškole Česká Lípa, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení osobně. Tímto můžete celý proces odevzdávání Zápisových lístků, podání odvolání a jejich vyřízení velmi urychlit.

Uchazeči nepřijatí ke studiu pro nedostatečnou kapacitu: Uchazeči nepřijatí ke studiu mohou podat odvolání proti nepřijetí ředitelce Euroškoly Česká Lípa do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí pro nedostatečnou kapacitu. 

Vzor – Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ

Mgr. Petra Kašparová 
ředitelka školy